Gå til innhold

IKT dagen på Innlandet 2019

EVRY og Ringsaker kommune ønsker alle som er opptatt av IKT og næringsutvikling velkommen til den årlige IKT-dagen på Innlandet.

Denne dagen skal gi inspirasjon til deg og din virksomhet. Inspirasjon til å tenke nytt, se nye muligheter og tenke nye samarbeid. Gjennom lokale foredrag vil dagen gi deg spennende kundehistorier om digitalisering og anvendelse av ny teknologi.

Dagen arrangeres av EVRY og Ringsaker kommune og er åpen for alle.

Endelig program vil komme etter sommerferien.

Velkommen
Fjorårets program

PROGRAM  2018
07:45  Registrering

Innsjekk, mingling og frokost

08:15 Kulturinnslag ved artisten Halvor!

08:30 Velkommen til IKT-dagen
Muligheter for lokalt næringsliv på Innlandet.
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY
og næringssjef Tor Rullestad, Ringsaker kommune

08:45 Digital lederskap | ppt
Digitalt lederskap står på agendaen som aldri før. Både offentlig og privat sektor står overfor store endringsprosesser. De teknologiske mulighetene er enorme, men vi ser et gap mellom den digitale hverdagen de fleste av oss opplever og der vi kunne ha vært ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Digitalt lederskap er essensielt for å lykkes med dette og vi går igjennom fem områder du bør fokusere på i digitaliseringsreisen.
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY

09:05 BETTER, QUICKER, CHEAPER TOGETHER
Colab er en innovasjonslab hvor 6 nasjonale lotterier jobber raskt og effektivt for å skape og validere lotterikonsepter. Alle lotteriene bidrar med kapital og ressurser, og ambisjonen er å utvikle nye spillkonsepter raskt, som testes/valideres i ett av markedene. Det er opp til hvert enkelt lotteri om de ønsker å benytte seg av konseptet kommersielt. EVRY fasiliterer prosessen og utviklingsløpene med bistand fra BEKK og METHOD (UK).
v/Geir Magne Skår, Product Manager, Norsk Tipping

09:35 Jakter på Hedmarks Spotify eller Google! | ppt
Nytt såkornfond på 100 millioner kroner for Hedmark, hva, for hvem og hvordan? – Tidenes største enkeltløft for entreprenører i Hedmark!
v/Tore-Anstein Dobloug, phd, direktør Sparebankstiftelsen

10:00
Pause, mingling og litt å bite i
10:30 Bank og finans - en bransje i endring! | ppt
Den finansielle sektor gjennomgår store endringer og investeringsvilligheten i teknologi er høy. Nye aktører forsøker å få fotfeste med innovative løsninger, myndighetene deregulerer markedet og tradisjonelle verdikjeder endres. Christian Fjestad, leder innovasjon i SpareBank 1 Østlandet, gir et innblikk i hvordan banken forholder seg til det stadig endrende landskapet ved å tilrettelegge for økt innovasjon.
v/Christian Fjestad, leder Innovasjon, Sparebank 1 Østlandet


10:50 Nye tider - gammelt nytt!
Lar vi oss forføre av ny teknologi? Hvor står mennesket i dagens og framtidas kommunikasjonsverden? Finner vi opp de samme hjulene på nytt og glemmer motoren..? Hvor var du da Dr. Bark brøt logaritmekoden?
Jens Johansen, komunikasjonspsykolog og IKT-konsulent
11:30
Lunsj og mingling
12:30 Gausdal Landhandleri - Økt digital samhandling i hele verdikjeden
Gausdal Landhandleri har over flere år effektivisert egen vareflyt gjennom digitalisering. En digital vareflyt har gitt sporbarhet og kontroll på leveranser hele veien fra leverandør til byggeplass, samtidig har det bidratt til bedre lønnsomhet og økt produktivitet.
Fokus fremover vil være å hjelpe byggmestre og entreprenører med å realisere den digitale byggeprosessen ved å hente ut effekter av de mulighetene som finnes her ifht reduserte kostnader, raskere prosjektgjennomføring og sikre helhet ved å kunne samhandle hele veien fra planlegging til drift. Gjennom et bredt samarbeid jobbes det med en løsning basert på åpne standarder som vil legge til rette for å tette det digitale bruddet som i dag er mellom handelen og entreprenører/ byggmestere fordi bestillinger ikke gjøres elektronisk.
v/Per Lieng, Økonomisjef, Gausdal Landhandleri

13:00 Når tåka letter | ppt
Analyser viser at hypen rundt kognitive teknologier blir mindre fremover og erstattet av pragmatisme. Kundene våre spør etter forretningsverdi og konkrete bruksområder fremfor glossy presentasjoner. Derfor flytter vi fokus fra selve teknologiene til smarte kombinasjoner og løsninger som virkelig skaper verdi!
v/Elin Hauge, Leder Emerging Tech, EVRY

13:20 Historien om VG fra papiravis til #1 på mobil
Mediebransjen har blitt og blir fortsatt angrepet fra alle kanter. Det har aldri vært mer krevende å lykkes, men det er fullt mulig! VG har kommet seg helskinnet gjennom første digitale transformasjon og deler noen av sine spennende erfaringer.
v/Ola Stenberg, Utviklingsredaktør VG

13:55 Oppsummering av dagen
v/Karl Olav Nordengen, regiondirektør, EVRY

Dato og klokkeslett

Fra
Til

Sted

Prøysenhuset Prestvegen 1
Vis i Google Maps

Pris

IKT-dagen 2018

Related Content

This is an introduction to related content.