Gå til innhold
Events

Events

Se våre spennende events, webinarer og kurs nedenfor. Klikk på lenkene for mer informasjon og påmelding. Har du spørsmål kan du sende mail til marked@evry.com.

Velkommen til oss!

Eventkalender

Webinarkalender

Det er ingen kommende webinarer.

Kurskalender

 • Formålet med kurset er å lære deltagerne muligheter for å bruke Excelerator fra egne menyer og fra Business World sine spørremenyer.

 • Formålet med kurset er å gi deltageren en oversikt over mulighetene ved bruk av arbeidsflyt. Deltageren skal kunne tegne prosesser og definere regler for arbeidsflyt.

 • Formålet med kurset er å gjøre deltageren i stand til å opprette ressurser, legge inn ressursinformasjon og administrere stillinger. Deltageren skal også kunne registrere variable lønnstransaksjoner og faste variable trekk.

 • Formålet med kurset er å gi deltageren en forståelse av hvordan lønnsmodulen i Unit4 Business World er bygget opp og å se sammenhengen mellom de ulike delene av lønnssystemet. Deltagerne får opplæring i bestilling og innsending av A-meldingen..

 • Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om oppsett av Unit4 Business World Anleggsverdiregnskap. Etter kurset skal deltageren også ha kjennskap til avanserte funksjoner og ha fått en dypere forståelse av modulen.

 • Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om grunnleggende Browser-teknikker, samt kunnskap om hvordan browsermaler administreres. På kurset gjennomgås også hvordan du kan lage spørringer ved hjelp av Informationbrowser..

 • Lærer det du trenger å ha kunnskap om i Unit4 Business World for å gjøre arbeidet med feriepenger i 2020.

 • Excelerator er et program i programmet Excel og benyttes for å lage rapporter på et høyt nivå. Etter kurset skal brukerne selv kunne lage sine egne enkle Excelerator-rapporter. Enkelte vil i tillegg kunne lage avanserte rapporter.

 • Du går gjennom de prosessene du har behov for å lære deg når du skal arbeide med Excelerator.

 • Du lærer å lage egne spørringer og rapporter i Unit 4 Business World.

 • Formålet med kurset er å lære hvilke muligheter som finnes og hvordan du kan få kontroll over tilganger i din virksomhet.

 • Anleggsmodulen, i dette kurset lærer du det grunnleggende.

 • Lær å lage spørringer i Unit4 Business World Web. I dette kurset får du en innføring i hvordan du kan sette opp egne spørringer på Web og lære å bruke de mulighetene som ligger i spørreverktøyet Informasjonsbrowser.

 • Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om hvordan man med enkle grep kan få bedre oversikt og en enklere hverdag i Unit4 Business World. Følgende emner blir gjennomgått i e-læringen:

 • Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om hvordan man kan benytte spørringer til hente ut opplysninger om ressurser og lønnstransaksjoner, både før, underveis og i en lønnskjøring. Følgende emner blir gjennomgått:

 • Formålet med kurset er å gi deltageren en innføring i Unit4 Business World (UBW). Etter kurset skal deltageren ha kjennskap til funksjoner i menyer, skjermbilder, hjelpefiler, spørrefunksjonalitet og standard rapporter.

 • Pris 5000 per kunde,

 • E-læringen fokuserer på Systemadministrasjon (Web) og Økonomi (Desktop). E-læringen er beregnet for deg som har ansvar for daglig drift av løsningen.

 • Pris per kunde, be om et tilbud.