Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Helse Nord velger elektronisk kurveløsning fra EVRY

(Oslo, 16.12. 2014) Helse Nord og EVRY signerer i dag konsernavtale for felles, elektronisk medikasjons- og kurveløsning i samtlige av helseforetakets sykehus. Løsningen vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom kraftig redusert risiko for feilmedisinering og uønskede hendelser. Kontrakten har en verdi for EVRY på 90 millioner kroner og strekker seg over 6 år. Prosjektet har oppstart januar 2015.

En felles elektronisk kurveløsning innebærer at informasjon om diagnose og medikamenter til inneliggende pasienter samles i èn elektronisk kurve på tvers av fagområder. Den elektroniske kurven blir tilgjengelig for alle som jobber med pasienter innen den aktuelle enhet. Når pasienten eventuelt re-innlegges, er informasjon fra tidligere opphold enkelt tilgjengelig.  

Økt pasientsikkerhet er et satsningsområde for Helse Nord. I forkant av anskaffelsen gjorde UNN HF en risikovurdering som viste at dagens praksis med papirbasert dokumentasjon har et betydelig forbedringspotensial når det gjelder legemiddelhåndtering og dermed også pasientsikkerhet.

«Elektronisk kurve fjerner papirløsningen, gir bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen, og helsearbeidere får medisinsk-faglig beslutningsstøtte og oversikt over relevant pasient- og behandlingsinformasjon. Det betyr bedre pasientsikkerhet og behandlingskvalitet i Helse Nord,» sier adm.direktør Lars Vorland i Helse Nord.

EVRY ble valgt etter en samlet vurdering av kriteriene kvalitet, egnethet, vedlikeholdsytelser, prosjektgjennomføring og pris. 

«Valgte løsning Metavision fra EVRY og iMDSoft gir oss gode forutsetninger for å lykkes med dette i kombinasjon med vår satsing på andre nye ikt-systemer i pasientbehandlingen,» bekrefter Vorland.

EVRY satser sterkt på helsesektoren og kurveløsningen er en av de produkter som er blitt meget godt mottatt.

«Det er gledelig at også Helse Nord velger EVRYs elektroniske medikasjons- og kurveløsning, dette viser at vi er på rett vei med vår satsning innen helsesektoren», sier Anne-Cecilie Fagerlie, konserndirektør i EVRY.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Geir Arne Olsen, SVP Offentlig sektor EVRY, tlf. +47 91601473
Anne Vandbakk, Kommunikasjonsdirektør Industries EVRY, tlf. + 952 06 545

Om EVRY

EVRY er et av Nordens ledende IT-konsern med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn, og på denne måten skaper selskapet daglig verdier til det beste for kundens virksomhet og samfunnet. EVRY kombinerer høy bransje- og teknologikompetanse med lokal leveransemodeller og internasjonal slagkraft.

EVRY har om lag 10 000 ansatte, og selskapet jobber målrettet for å bevise at nordiske kunder betjenes best av de som kjenner nordiske virksomheter fra innsiden. EVRY har en årlig omsetning på nærmere 13 milliarder kroner. Selskapet er notert på Oslo Børs med hovedkontor på Fornebu i Bærum og med betydelig virksomhet både i det norske og svenske markedet.