Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Tre EVRY-ansatte blant «Norges 50 fremste teknologi-kvinner»

Abelia og ODA-Nettverk har kåret Anette Ottar, Mounia Benarbia og Bente Busch fra EVRY i «Norges 50 fremste teknologi-kvinner».

Det har de siste årene vært en stadig større debatt om hvordan å få flere kvinner til å ta både teknologiske utdannelser og jobber. For å synliggjøre mulighetene og de mange talentene i vår bransje har Abelia og ODA-Nettverk gått sammen og kåret «Norges 50 fremste teknologi-kvinner».

- EVRYs kvinneandel er over bransjesnittet både blant ansatte og ledere. Det er vi stolte av. Men for å få kvinneandelen videre opp er det viktig å vise frem talentene og rollemodellene, både internt og i kåringer som denne. Gratulerer til årets vinnere, sier Trond Vinje som er HR-direktør i EVRY.

I 2017 var Laxmi Akkaraju fra EVRY Global Delivery på den prestisjetunge Abelia-listen i kategorien «ledere» og Stine Neteland fra EVRY Bergen var kåret i kategorien «fagekspert». I 2018 skinner hele tre nye EVRY-navn på listen. Anette Ottar i kategorien «ledere», Mounia Benarbia og Bente Busch i kategorien «fagekspert».

 

Anette Ottar har vært i EVRY i snart i 5 år, og kommer fra Telenor hvor hun har hatt ulike lederstillinger. Hun har jobbet som både salgsdirektør og leder av Market Unit Telenor i EVRY Norge siden 2013. i Januar 2017 ble hun leder av Telecom og Logistic med ansvar for Telenor og Posten, to av EVRY Norges største kunder. Anette leder mangfoldige team på tvers av selskapet og har ansvar for at vi vinner nye kontrakter, samt beholder viktige posisjoner i markedet.

Anette Ottar er utdannet økonom, men har jobbet i IT-bransjen i snart 20 år. Den lange erfaringen hennes har gjort henne til en viktig ressurs for EVRY Norge og nå også til en av «Norges fremste teknologi-kvinner».

- Som leder er min jobb å sørge for at vi til enhver tid har det rette team som har en felles visjon, klare mål og aktiviteter for å realisere dem. Det innebærer coaching av de ansatte og ikke minst sørge for mangfold. Jeg er opptatt av å fremme kandidater og gi dem muligheter. Ikke bare hos meg men i hele EVRY. Med spesielt fokus på kvinner. Derfor er jeg stolt over at også en av lederne i teamet mitt, Mounia Benarbia er representert på listen. Det er vel fortjent, understreker Anette.

- Jeg ser også på det som mitt ansvar å sørge for at vi jobber mer på tvers i selskapet. Da lærer vi av hverandre. Spesielt viktig er det at vi lærer av feil, men ikke minst også når vi lykkes på kunder.

Mounia Fennefoss Benarbia er kåret til en av landets fremste fageksperter. Hun er sivilingeniør og har jobbet 16 år med mobilnett design og oppbygging i Frankrike, Portugal og Qatar før hun flyttet til Norge i 2013 og startet i EVRY.

Mounia jobber daglig med IT leveranser for EVRYs kunder og sørger for at de er gjennomført innen avtalt tid, kvalitet og kost. Hennes lange erfaring innen telecom både i Norge og internasjonalt har gitt henne viktig innsikt i hva som skal til for å lykkes med leveranser.

- Jeg ser på mitt fag både som en «enabler» for endring og som en verdiskaper for kunder og kundens kunder. For meg er det spesielt viktig å hele tiden utvikle det rammeverket jeg jobber i så det støtter kundens mål, gir dem en verdi og skaper en endring i samfunnet, sier hun.

Bente Lønnquist Busch er også kåret i kategorien «fagekspert». Hun har en unik bakgrunn hvor hun har brukt halve sitt profesjonelle liv på salg og den andre halvparten på data og innsikt. Før hun kom til EVRY ledet hun «big data»-satsninger for både Telia og Schibsted.

I EVRY jobber hun som rådgiver innenfor kognitive teknologier, blant annet maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI), og tingenes internett (IoT). Det innebærer i hovedsak å hjelpe kunder til å realisere prosjekter som involverer disse teknologiene, gjerne i team med arkitekter, analytikere, utviklere og kommersielle ressurser.

- Til tross for at jeg jobber med teknologi som har høy hype-faktor er det viktigste for meg å fokusere på det forretningsmessige behovet. Jeg ser verdi i å gjøre mindre eksperimenter med ny teknologi for å lære, men vi gjør en forskjell først når teknologien er implementert og løser et reelt problem.

Er du interessert i en IT-karriere hos oss? Sjekk ledige stillinger her.