Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

GDPR – baner veien for nye forretningsmuligheter

EUs nye personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), trer i kraft mai 2018 og vil gi EØS-borgere de mest omfattende personvernrettighetene i verden. Selskaper som ikke overholder GDPR, risikerer svært høye bøter eller disrupsjon. For de som omfavner endringene, baner imidlertid GDPR vei for helt nye forretningsmuligheter, som man i Norden er godt posisjonert til å dra fordel av.

Author: Nina C. Mathiesen, Consultant Digital Governance

 

Bakgrunnen for innføring av GDPR er behovet for oppdatert lovgivning i lys av teknologisk utvikling, økende antall sikkerhetsbrudd, ulike spilleregler mellom land og mangel på forbrukerkontroll over personopplysninger. EU- og EØS-borgere vil ha rett til tilgang til de personopplysningene de har gitt et selskap, til å slette sine personopplysninger og/eller overføre dem til nye tjenestetilbydere. I en tid hvor plattformøkonomier blir stadig mer gjeldende, er fri dataflyt er en forutsetning for vekst. Det samme gjelder individuell kontroll over personopplysninger, klare samtykkeformer og tillit.

Personopplysninger blir ofte omtalt som en ny valuta eller «den nye oljen». Data-intensive bransjer driver den økonomiske veksten, og mange av de mest verdifulle selskapene i verden jobber hovedsakelig med håndtering av data. Samtidig er det bekymring for at GDPR vil hemme forretninger som benytter personopplysninger. Streng sikkerhet og tydelige regler er imidlertid nødvendige dersom personopplysninger skal nå sitt fulle potensiale som en ny valuta.

Diskusjonen rundt GDPR stanser ofte ved bøtene. Det burde vies mer oppmerksomhet til hvordan GDPR kan forbedre dataforvaltning, øke tillit, gjøre forbrukere mer tilbøyelig til å dele sine data, forenkle samtykke og muliggjøre helt nye tjenester og innovasjoner.

GDPR har allerede ført til vekst i sikkerhet og eID-sektoren. En helt ny tjeneste som muliggjøres av GDPR er «Personal Information Management Systems» (PIMS). PIMS er en plattform som gir enkeltpersoner oversikt over sine tjenester og persondata hos en rekke leverandører. Herfra kan enkeltpersoner gi eller trekke tilbake samtykke, slette eller overføre data. Plattformen vil også kunne benyttes av individer til å skaffe seg nye tjenester, og selskaper å nå ut til nye kunder. En slik plattform vil også fremme nye muligheter innenfor dataaggregering, kognitiv teknologi og datadrevne tjenester.

Nordiske foretak er godt stilt til å utnytte GDPR. Det er i Norden man finner høyest tillit til offentlige institusjoner, myndigheter og samfunn. Spesielt nyter finansinstitusjoner høy tillit til å holde personopplysninger trygge. Nordiske borgere er også svært villige til å utveksle data for nye tjenester. Dette gjør regionen til et egnet sted å lansere nye datadrevne tjenester.

Å overholde GDPR er nok hvis man vil unngå bøter. Imidlertid vil GDPR også skrive om reglene for datadreven business og omdefinere hva det vil si å være kundesentrisk. Å omstille seg betyr å omfavne det faktum at det er individet som kontrollerer sin egen persondata.

 Download the report

 

EVRY_GI-624097524.jpg (Large).jpg

GDPR - personvern

Er virksomheten GDPR-klar? Vi kan hjelpe dere !

Les mer

Interessert i mer informasjon?