Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Stavanger kommune tester roboter fra EVRY

Stavanger kommune og EVRY har inngått avtale om automatisering av prosesser i kommunens regnskapsavdeling ved bruk av robotteknologi. Avtalen omfatter i første omgang et pilotprosjekt. På lengre sikt vil kommunen se på videre muligheter for automatisering. Målet til kommunen er - som alltid - å tilby best mulig tjenester til innbyggerne i Stavanger.

Investeringen er del av Stavanger kommunes langsiktige plan og en målsetting om å håndtere demografiske endringer og økte krav til tjenesteproduksjon,. I tillegg ønsker kommunen å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse og ha gode prosesser for kontinuerlige forbedringer. Kommunen anser at innovasjon gjennom økt bruk av teknologi er essensielt for å lykkes. Dette skyldes ikke minst at befolkningen blir stadig mer digital, noe som gir nye muligheter for kommunen. Pilotprosjektet med EVRY er et innovativt eksempel på hvordan teknologi effektivt kan bidra til bedre tjenesteproduksjon på innbyggernes premisser.  

Pilotprosjektet med EVRY er allerede i gang. Programvareroboter er installert i kommunens eget driftsmiljø og jobber i de samme systemene som de ansatte. Robotene bistår i første omgang fagavdeling Regnskap med å håndtere utvalgte oppgaver. Kommunen vil bruke pilotprosjektet som læring og i etterkant vurdere prosesser i hele kommunen med hensyn til videre robotisering. Løsningen fra EVRY kalles Robotic Process Automation (RPA) og er basert på programvare fra samarbeidspartneren UiPath. Tjenester knyttet til rådgivning, kartlegging av prosesser, opplæring og prosjektledelse er også en del av leveransen.

Robotisering egner seg spesielt godt til å effektivisere repetitive manuelle oppgaver og prosesser. Når roboten tar over, går registrering og datasøk raskere samtidig som data håndteres på en sikker måte og risikoen for manuelle tastefeil reduseres. En programvarerobot utfører kun det den er programmert til å gjøre og det er kommunen selv som overvåker, starter og stopper roboten. Stavanger kommune valgte EVRY i konkurranse med fire andre leverandører.

- Vi ser frem til å kunne tilby alle som bor i Stavanger bedre tjenester, øke kvaliteten på arbeidsprosessene våre og bli mer effektive internt. Det er spennende å ta i bruk ny teknologi og vi har stor tro på at robotene vil gi oss gevinster både på lang og kort sikt. Målet vårt på lang sikt er å automatisere alle arbeidsprosesser som kan automatiseres og gi alle innbyggere et digitalt førstevalg. Nå ser vi frem til å fortsette pilotprosjektet sammen med EVRY, sier Vegar Pedersen, prosjektleder IT i Stavanger kommune.

For EVRY er prosjektet en viktig bekreftelse på at selskapets kognitive satsning er godt tilpasset offentlig sektor i Norge.

- Vi er glad for å bidra med vår kompetanse i prosjektet sammen med Stavanger kommune. Digitalisering av kommune-Norge er et viktig satsingsområde for EVRY og vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til at Stavanger kommune når sine digitaliseringsmål, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY Norge. 

Robotteknologi.jpg

Robotteknologi (RPA)

Den enkleste måten å automatisere på: ta i bruk programvareroboter!

Les mer