Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Roboten Pepper på skolebesøk i Asker

Like før skoleferien var roboten Pepper på besøk hos Asker International School. AIS er en internasjonal, engelskspråklig skole med 170 elever med bakgrunn fra 20 ulike land. Det ble en morsom dag med entusiastiske og engasjerte barn! 


Målet med skolebesøket til Pepper var todelt; skolen ville at elevene skulle lære mer om roboter, kunstig intelligens og gi en bedre forståelse av hva roboter kan brukes til. I tillegg ønsket vi å få innsikt i hva barn synes om roboter og hvordan robotteknologi og kunstig intelligens kan brukes i undervisningssituasjoner. Pepper, som er utviklet av SoftBank Robotics, er EVRYs egen robot og står i resepsjonen ved vårt hovedkontor på Fornebu.

Vi forberedte et totimers opplegg til skolebesøket. Først fikk elevene en innledende presentasjon om robotikk, kunstig intelligens (AI) og forskjellene mellom disse. De engasjerte skolebarna fikk også høre om Turingtesten, The Laws of Robotics og se opplæringsvideoer om kunstig intelligens og maskinlæring.

Deretter ble elevene inndelt i grupper hvor de ble utfordret til å komme opp med idéer til en applikasjon som kunne brukes i opplæringssituasjoner eller på skolen sammen med Pepper. Hver gruppe presenterte sine idéer for resten av klassen, her er noen eksempler på gode innspill til robotapp'er: 

Engelskopplæring (muntlig engelsk) - Pepper kan holde en samtale med eleven på engelsk, repetere vanskelige ord og oversette 

Pepperfasit - Pepper tkan brukes til elevtester og oppgaveretting i f.eks. staving og matte, muntlige tester med ansiktsgjenkjenning. 

BibliotekPepper - roboten kan lese utdrag, stille spørsmål fra bøker og foreslå bøker for elever basert på genre og ferdighetsnivå

 

Vi fikk også forslag som å bruke ansiktsgjenkjenning for opptelling av elever når de kommer til klasserommet, overvåke skolegården i friminuttet, hjelpe nye elever med å få venner og å underholde. Elevene ved Asker International School er tydelig opptatt av å inkludere alle og at ingen skal føle seg utenfor ettersom flere av forslagene handlet om å hjelpe noen med handikap som å plukke opp noe som mistes på bakken eller å printe ut dialog i braille / blindeskrift.

Etter Peppers besøk fikk vi følgende tilbakemelding fra skolen; "It was very interesting and engaging, and we were amazed at the high level of thinking demonstrated when the students completed the task. They clearly thought carefully about it, applying their ideas to our school environment, taking into account the diversity in languages within the international school setting."

Det er vi som skal takke! Tusen takk til elever og lærere ved Asker International School for at vi fikk komme på besøk og for alle inspirerende og nyttige innspill vi fikk i møtet med barna. Pepper hilser så mye til sine nye venner og ønsker dere god sommerferie!