Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

Redd Barna forlenger avtale med EVRY

(23.3.2017) EVRY skal bistå Redd Barna med nye IT-løsninger de neste tre årene. Målet er å frigjøre tid for IT-avdelingen og effektivisere driften, slik at Redd Barna kan samle inn mer penger og hjelpe flere barn.

 


Redd Barna og EVRY har hatt et langt og godt samarbeid på leveranse av IT-tjenester. Avtalen som nå utvides omhandler drift av basis infrastruktur, og EVRY bistår også med brukerstøtte, finansiering, skytjenester, sikkerhet, nettverk og klienttjenester.

For klienter er det inngått en egen CaaS-avtale, der klientene leveres som en tjeneste. Her inngår i tillegg til administrasjonens PC-park også iPads som gateververne benytter. Ved å sette ut klientdriften til EVRY kan Redd Barnas interne IT-ressurser frigjøre tid til strategiske oppgaver. EVRY standardiserer hele livssyklusløpet fra anskaffelse til avhending av klienter, noe som gir bedre kvalitet, økt tilgjengelighet, redusert kompleksitet og lavere kostnader. – Redd Barna jobber hver dag for at barn over hele verden skal overleve, få utdanning og være beskyttet mot vold og overgrep. For å lykkes i vårt arbeid behøver vi moderne og kostnadseffektive IT-tjenester. Det har vi god erfaring med å få levert av EVRY, og vi har derfor nå signert en ny avtale, sier Morten Slungård, HR- og IT-sjef i Redd Barna.

En del av EVRYs leveranser til Redd Barna omfatter forretningssystemet Unit4. EVRY har Norges største UNIT4-miljø og tung ekspertise på denne løsningen. I tillegg til Unit4-leveranser i Norge har EVRY bistått Save the Children i England.

– Flere av våre medlemsland etterspør nå EVRYs spesialkompetanse på UNIT4, sier Slungård.

Redd Barna står foran en digital transformasjonsreise i 2017 der EVRY vil være en sentral rådgiver.

– Endringer skjer stadig raskere og med denne nye avtalen får vi økt fleksibilitet. Vi ønsker å sette ut alt av drift slik at vi kan fokusere på utviklingsarbeid og den digitale transformasjonen virksomheten går gjennom. Det er avgjørende at mest mulig midler går til barna, og sammen med EVRY jobber vi aktivt med standardisering og effektivisering, sier Slungård.

– Vi er veldig stolte av å ha Redd Barna som kunde og setter stor pris på det gode partnerskapet. Deres samarbeidsevner og løsningsorienterte tilnærming sikrer god fremdrift og gode resultater i prosjektene. Vi ser frem til å hjelpe Redd Barna med kostnadseffektive og innovative IT-løsninger, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY Norge.

Interessert i mer informasjon?