Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Politiet velger EVRY som leverandør av ny læringsportal

EVRY og politiet har inngått avtale om leveranse av  en ny læringsportal. Den digitale løsningen skal brukes av 16 000 ansatte over hele landet og støtte opplæring i nye arbeidsmetoder i hele politi- og lensmannsetaten.

Illustrasjonfoto: Politiet


I 2018 skal alle politidistriktene i Norge ha på plass ny og mer effektiv organisering, noe som er en viktig forutsetning for å levere en bedre polititjeneste. Som en del av dette fokuseres det på å utvikle kompetanse og innføre mer effektive arbeidsmetoder. Noen av tiltakene i arbeidet er å ta i bruk nye digitale verktøy og nye måter å jobbe på. Innføring av nye systemer stiller store krav til de ansatte i politi- og lensmannsetaten og krever god opplæring. Med en felles og moderne læringsportal vil de 16 000 ansatte i politiet ha tilgang på opplæringsmateriell tilpasset den enkeltes rolle i organisasjonen. Samtidig får ledelsen et nytt verktøy for individuell oppfølging av medarbeidere og bedre muligheter til å styre opplæringsbehovet i organisasjonen.

Det er Politiets fellestjenester (PFT) som på vegne av politi- og lensmannsetaten i Norge har inngått kontrakten med EVRY og underleverandøren Storyboard. Avtalen om levering av ny læringsportal har en estimert verdi på inntil sju millioner kroner over en periode på åtte år.

Politiet har hittil ikke hatt en felles læringsportal i etaten, men flere ulike IT-systemer og opplæringsprosesser som ikke har vært samkjørt. Nå skal EVRY, i samarbeid med Storyboard, levere en helt ny digital portal under navnet Learning Center. Storyboard er spesialister på kompetanseutvikling og digitale opplæringssystemer. Leveransen til Politiet omfatter, i tillegg til selve portalen, opplæring av nøkkelpersoner, systemforvaltning og prosjektledelse.


Foto: Storyboard

EVRY ble valgt som leverandør i konkurranse med fire andre IT-selskaper etter at PFT hadde gjort en grundig vurdering av leverandørenes prosjektplan, tjenestenivå og faglig kompetanse.

- Politiet er viktig kunde for oss og vi ser frem til et langsiktig samarbeid hvor vi skal bidra med riktig strategisk kompetanse slik at målene med prosjektet nås. Denne avtalen et resultat av vår satsning på effektive løsninger som bidrar til digitaliseringen i offentlig sektor, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør i EVRY Norge.

Politi- og lensmannsetaten i Norge har over 16 000 ansatte og er underlagt Justisdepartementet. Politidirektoratet leder etaten, som består av 12 politidistrikt og 9 særorgan og spesialenheter.