Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Open banking - en revolusjonerende mulighet for banker

De fleste banker er overbeviste om verdien av de revolusjonerende mulighetene som ligger i open banking. I stadig økende grad erkjenner bankene at open banking-plattformer er helt avgjørende for bransjen. Mens den generelle innføringen av open banking kanskje er 5-10 år frem i tid, er noen aspekter ved open banking, som for eksempel åpne API`er, forventet og tas i bruk i nær framtid. I Europa er tidlig oppstart med API`er nødvendig for at bankene skal oppfylle kravene i PSD2, men det kan også gi bankene en mulighet til å få en tidlig start og et forsprang inn i open banking.

Innføringen av open banking vil representere en stor endring og enorme muligheter for banker, med blant annet nye inntjeningsmodeller.

Den enorme teknologiske utviklingen, særlig innenfor mobile plattformer, har ført til at forbrukere forventer enkle, sømløse og globale flerkanal-tjenester. Som et resultat av dette, vil en av de viktigste utfordringene for bankene være å endre sine eksisterende tjenestemodeller for å møte kundenes forventninger, samtidig med at kostnadene holdes nede.

Nye aktører og kunders endrede forventninger, forandrer banknæringen. Bankene risikerer ikke bare å miste kontakten med kundene sine, men også hele kundeforholdet. Dette kombinert med følgene av PSD2,  innebærer  dette et  turbulent scenario for bankene. 

Open banking baner vei for bruk av åpne API`er, noe som gir strategiske muligheter for eksterne tjenesteleverandører, der de kan bygge videre oppå bankenes data og arkitektur. Open banking gjør det mulig for bankene å lansere spennende tjenester til markedet, raskere og billigere enn de kunne ha gjort selv. I tillegg gjør det bankene i stand til å pakketere enkeltstående tjenester selv, noe som er med på å definere bankene rolle og relevans i framtiden.

For at involverte tredjeparter enklere og raskere skal kunne skape merverdi til bankenes plattformer og økosystemets kunder, tilrettelegger bankene ved å tilby de nødvendige og riktige verktøyene. Det kan faktisk bli slik at de verktøy bankene bestemmer seg for å tilby og hvilke API`er de beslutter å åpne, kan bli noe av det som utgjør de viktigste forskjellene i framtidens open banking-strategier. Ved å dra nytte av nettverkseffekter og komplementære ressurser, kan bankene utnytte styrkene til sine partnere og skape verdi for alle medlemmene i sitt økosystem.

Open banking innebærer mange muligheter for bankene, men det kan samtidig være utfordrende å avgjøre hvilke muligheter de skal satse på. Bør banken ta rollen som en avansert fintech app-store, inngå i andres økosystem, eller finne relevante partnere for å betjene nisje- og lokale markeder? 

Vi anbefaler bankene sterkt til å definere hvordan de ønsker å posisjonere seg i framtidens Open Banking-landskap, og vi foreslår at setter strategier som er i overensstemmelse med bankens visjoner. En open banking-strategi bør ikke være et halvhjertet tiltak, men et klart og konsist prosjekt som gjelder hele selskapet.

Last ned rapporten