Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Norske kommuner øker det digitale ambisjonsnivået

(7.12.2017) Norske kommuner har økt tro på gevinsten av digitalisering, og ambisjonene følger etter. I 2015 svarte 24 prosent av kommunene at de forventet økt kvalitet på tjenestene som følge av digitalisering. To år senere har denne andelen økt til hele 64 prosent.

Det viser «Kommuneundersøkelsen 2017 - Status for digitalisering i norske kommuner», som EVRY sammen med NyAnalyse har gjennomført for tredje året på rad.

Kommunene har også fått større tro på at digitalisering vil medføre omlegging og forenkling av arbeidsrutiner. Andelen som svarte positivt på dette har økt fra 23 og 68 prosent. Den samme utviklingen ser vi på området «raskere saksgang/kortere svartid».

Automatiserer tjenester
Ambisjonene øker i takt med troen på digitaliseringsgevinster. Andelen som oppgir at digitalisering gis høy eller svært høy prioritet ligger stabilt på godt over 50 prosent. I 2015 oppgav 68 prosent at digitalisering var omtalt i kommunens handlingsplan. I 2017 har andelen økt til 76 prosent.

- Årets undersøkelse tyder på at kommunene høster positive erfaringer fra pågående prosjekter, øker ambisjonene og setter i verk flere digitaliseringsprosjekter for å møte regjeringens mål om «Digitalt førstevalg». Jeg har sterk tro på at vi vil få se mye digital innovasjon fra kommunal sektor i årene fremover. Elektronisk byggesaksbehandling og automatiserte arbeidsprosesser er to av områdene der det skjer mye spennende. Vi ser at kommunenes investeringer i IT dreier seg stadig mer om områder utover grunnleggende infrastruktur. Målet for kommunenes investeringer er å skape konkrete tjenesteforbedringer for brukerne, samt bedre samhandling og kommunikasjon mellom innbyggere, etater og lokalt næringsliv, sier Geir Arne Olsen, direktør for offentlig sektor i EVRY.

 

Kolbjørn Harr, Konserndirektør EVRY, kronikk i Kommunal Rapport (29.01.2018):

Ambisjonsnivået for digitalisering øker kraftig. Andelen av norske kommuner som forventer gevinster fra digitalisering, øker fra 24 prosent i 2016 til 64 prosent i 2017.
 

Les mer
Digitalisering2.jpg (Small).jpg
CV_02012018.jpg

Les mer om EVRYs undersøkelse i Computerworld: Kommunene øker ambisjonene


Undersøkelse viser at 64 prosent av norske kommuner forventer økt kvalitet på tjenestene som følge av digitalisering. For to år siden svarte bare 24 prosent det samme.

Les mer