Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Norges første Cyber Range etableres - EVRY er sentral samarbeidspartner

Landets første test- og øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet i regi av NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ble høytidelig åpnet av statsminister Erna Solberg den 4. september.

Erfaringen fra et økende antall sikkerhetshendelser, blant annet WannaCry, Petya, Meltdown og Spectre, er at behovet for samhandling, trening og øving er stadig sterkere.

Nå har Oppland fylkeskommune har besluttet å bevilge 20 millioner over tre år til Cyber Range, et treningsinstitutt for digital sikkerhet. EVRY er også en sentral samarbeidspartner med NTNUs institutt og bidrar med kompetanse, metodikk og verktøy. Øvrige partnere er Cyberforsvaret på Jørstadmoen, Telenor Norge, NorSIS og Sivilforsvaret.

«Dette er en merkedag i nasjonalt sikkerhetsarbeid, og vi i EVRY er stolt av å være med på etableringen av Cyber Range. EVRY har med sine leveranser i både privat og offentlig sektor høy innsikt i hvordan trusselaktører opererer. Gjennom å styrke samarbeidet på tvers av sektorer, og dele kompetanse, metoder og verktøy, kan vi stå enda bedre rustet til å møte fremtidens trusler», sier sikkerhetsdirektør Kaare Bjørn Martinussen i EVRY.

Unik arena for øvelser
Norwegian Cyber Range skal være en arena for både private bedrifter og det offentlige. Både små og store aktører skal kunne eksponere sine ansatte, brukere og systemer for realistiske hendelser i trygge omgivelser, og resultatene skal benyttes også i det forebyggende arbeidet rettet mot både individer og virksomheter.

Økt forståelse for sårbarheter, hendelser og konsekvenser vil være essensielt i det forebyggende arbeidet som skal sikre en trygg digital hverdag for innbyggere, næringsliv og offentlige.

«Gjennom samarbeid med Cyber Range kan EVRY teste systemer, prosedyrer og rutiner, trene brukere, øve og videreutdanne medarbeidere slik at vi kan ligge i forkant av den utviklingen som skjer», sier Kaare Bjørn Martinussen.

Digitaliseringen forandrer ikke bare befolkningens liv og virke, den vil omdefinere innbyggernes forventninger til tjenesteleverandørene i virksomhetsområdene. Det unike med Cyber Range er at denne arenaen skal kople sammen cyber infrastruktur, digitale verdikjeder og samfunnsmodeller.

Møtte hackerlandslaget
Ved åpningen møtte Erna Solberg også kapteinene for Norges landslag i hacking, Anders Been Wilhelmsen og Nora Futsæter, som ligger i trening på NTNU i Trondheim for å forberede seg til EM i hacking i London i oktober og som ga statsministeren en demonstrasjon av hvor lett en digital sårbarhet kan utnyttes til et sikkerhetsbrudd.