Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Nordmenn ønsker faktura digitalt

Til tross for at digitalisering er høyt på agendaen i næringslivet og offentlig sektor, fortsetter nordmenn å motta sine fakturaer på papir. Odd Egil Orøy, ekspert på fakturaløsninger i EVRY, gir oss et innblikk i dagens situasjon og muligheter. Han har mange års erfaring fra bransjen og hjelper virksomheter over hele landet med å ta i bruk innovative fakturaløsninger. Odd Egil mener at mange flere nordmenn enn de som i dag mottar faktura digitalt, ønsker seg dette.


Kampen om kunden står på mobile flater

- Våre beregninger viser at det er inngått ca 6,5 millioner avtaler om mottak av digital faktura gjennom tjenestene eFaktura, Vipps faktura, Digipost og e-Boks. Vi tolker dette som et klart signal om at de fleste nordmenn ønsker faktura digitalt, sier Odd Egil.

- Virksomheter er opptatt av å modernisere, forenkle og automatisere arbeidsprosesser som en del av digitaliseringen. Allikevel tar digitaliseringen for lang tid, selv om løsningene er tilgjengelig, understreker han.

- Vi monitorerer markedet jevnlig og kan si at de fleste virksomheter sender eFaktura og papirfaktura med 40 / 60 & fordeling. Når fokuserer så mye på digitalisering av tjenestetilbud, mener vi at andelen digitale fakturaer bør økes. EVRYs kartlegging viser at hele 25% av dem som i dag mottar papirfaktura allerede har inngått samtykke eller avtale om å motta fakturaen digitalt. For å tilrettelegge for at brukerne kan betale slik de ønsker, tilbyr vi løsninger for å digitalisere hele verdikjeden - fra faktura til betaling. Vi tilbyr også løsninger for å finne digitale mottakere, slik som oppslag og datavask mot samtykkeregistre. I tillegg bidrar vi med tilrettelegging for ulike kanaler og betalingsløsninger, påpeker Odd Egil.

Virksomheter blir ofte overrasket hvor raskt de kan oppnå forenkling og kostnadsreduksjoner
Ved å gjøre vask av kunderegistre avdekker vi at de direkte kostnadene for virksomheten kan reduseres betydelig ved å gå fra papir til digitale løsninger. Besparelsen varierer med volum. For en middels stor virksomhet med omkring 20 000 fakturaer i måneden kan kostnadsreduksjonen være på 150 000 kroner i året. I tillegg kommer indirekte besparelser ved forenkling og automatisering av prosesser, færre kundehenvendelser, redusertoppfølging av betalere og mer fornøyde kunder, sier Odd Egil.

Digitale kanaler skaper høy kundelojalitet og bedre likviditet
- Digitale kanaler skaper, høy kundelojalitet og mindre tap av kunder viser undersøkelser gjennomført av virksomheter sammen med Vipps. Digitale kanaler anses som mer attraktive og kan skape store gevinstmuligheter for virksomhetene. Beregninger vi har gjort i EVRY, viser at nær halvparten av dagens papirfaktura, ønsker å motta faktura digitalt. Dette er et klart signal til næringslivet om å digitalisere fakturabetaling og få mer lojale og fornøyde kunder, mener Odd Egil.

Digitale kanaler gir erfaringsmessig lavere purrerate. Med Vipps faktura kan betaleren betale fakturaen direkte fra Vipps appen. Foreløpige tall viser at opptil 25% av de som mottar faktura gjennom Vipps betaler den i løpet av 6 timer. Dette gir virksomheten en betydelig likviditetsforbedring i tillegg til mindre arbeid i forbindelse med betalingsoppfølging, påpeker Odd Egil.

- En del bedrifter er i gang med digitalisering, men det går ikke raskt nok. Jeg vil oppfordre virksomheter til snarlig å ta i bruk de digitale faktura mulighetene som er tilgjengelig og med dette møte kundenes forventninger, avslutter eksperten.

Interessert i mer informasjon?