Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Hva skal til for å øke gjennomføringskraften i kommunene?

Om flere kommuner står sammen vil gjennomføringskraften i kommunene øke og prosjektene raskere skyte fart!Det er mange eksempler på gode kommunesamarbeid innen IKT

Disse bør utvides til å også inkludere kunstig intelligens og automatisering. Ved at flere står sammen øker den interne teknologikompetansen og gjennomføringskraften – og prosjektene kan raskere skyte fart.

Betydelige gevinster
Det er særlig tre områder der kommunens ledelse forventer betydelige gevinster. Det er raskere saksgang/kortere svartid, omlegging og forenkling av arbeidsrutiner, og forbedrede innbyggertjenester. Byggesaker er et godt eksempel. Norske kommuner mottar årlig rundt 100 000 byggesøknader fra privatpersoner og profesjonelle aktører. Direktoratet for byggkvalitet anslår at kommunene og byggenæringen til sammen kan spare svimlende 2,5 milliarder kroner over 15 år ved å ta i bruk digitale saksbehandlingssystemer og nye søknadsløsninger

Kommuneundersøkelsen 2018
Om du er interessert i digitalisering i norske kommuner kan du laste ned Kommuneundersøkelsen - en årlig undersøkelse utført av NyAnalyse på vegne av EVRY. Undersøkelsen er utført for fjerde året på rad og er en status på digitalisering i norske kommuner. I rapporten sammenstiller vi de viktigste funnene fra undersøkelsen.