Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

IT kan stoppe forsikringssvindel

(2.5.2017) FRISS og EVRY har sammen lansert en helt revolusjonerende ny tjeneste! «Svindeldeteksjon som en tjeneste» skal hjelpe forsikringsbransjen til å stoppe forsikringssvindel. Det nederlandske selskapet FRISS, ble nylig ble tildelt «Insurtech of the Year Award» av Insurtech.

 

FRISS og EVRY har sammen lansert en helt revolusjonerende ny tjeneste! «Svindeldeteksjon som en tjeneste» skal hjelpe forsikringsbransjen til å stoppe forsikringssvindel.


Forsikringssvindel er og har vært et stort problem for samfunnet. Næringen taper penger, og noen ærlige kunder må betale for andres lovbrudd, uten at det ofte oppdages. Dette er en utfordring alle gjerne vil unngå, men det kan imidlertid være utfordrende å løse dette på egenhånd. I dagens løsninger er det vanskelig, tidskrevende og kostbart å implementere en løsning som minsker problemet. Bedrifter må skaffe en ekstern plattform, med krevende implementering, dyre kostnader og mye plass. I tillegg må selskapet ansette en analytiker som kan tolke dataen. I den nye revolusjonerende løsningen EVRY og FRISS tilbyr vil EVRY’s egne dyktige analytikere gjøre jobben for bedriften, og løsningen er spesielt tilpasset til forsikringsindustrien. Kundene vil altså få tilgang til en løsning som effektivt analyserer og oppdager svindel for selskapene på en kostnadseffektiv måte.


Fredag 21. april ble FRISS tildelt «Insurtech of the Year Award» av Nederlandske Insurtech. Juryens begrunnelse var: «FRISS’ innovative svindeloppdagelsesløsninger hjelper skadeforsikringsselskaper over hele verden å redusere risiko i porteføljen. På denne måten bidrar de også til en mer rettferdig forsikringspremie til kundene.»


Marc Mulder CCO hos FRISS synes det er en glede og kunne levere denne innovative og fremtidsrettede løsningen for avdekking og forebygging av forsikringssvindel, sammen med EVRY. Han mener at de styrkene som kombineres i «svindeldeteksjon som en tjeneste» åpner markedet for å nå flere forsikringsselskaper, overvinne svindel og levere en virkelig premie innen forsikring.


Løsningen gjør at driftskostnadene totalt sett vil bli lavere, samtidig som tid frigjøres for bedriften som nå vil få hjelp med prosessen. Alt i alt gjør vil denne løsningen være med på å bidra til en rikere porteføljevekst ved svindeldeteksjon og risikovurdering.

 

Interessert i mer informasjon?