Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Ny undersøkelse: Holdninger og meninger om digitalisering

Digitalisering er sammen med globalisering og urbanisering utpekt som en megatrendene i vår tid. Trender som skaper varige endringer i våre liv. Men hvor stor er kunnskapen og entusiasmen i befolkningen, og hva er det som begeistrer og bekymrer?

I samarbeid med våre kunder utvikler EVRY nye digitale tjenester og løsninger hver eneste dag. For å treffe med løsningene må vi ha innsikt i ønsker og behov, samt kartlegge adferdsmønstre og prosesser knyttet til tjenesten, kundens virksomhet og kundenes kunde.

Forut for undersøkelsen var målet å løfte blikket opp fra den enkelte tjeneste, og se på helheten i befolkningens digitale liv. Vi har vært på jakt etter hvilke holdninger innbyggerne har om digitalisering som allerede har skjedd og om tjenestene som benyttes. I tillegg har vi forsøkt å avdekke holdninger og meninger om den teknologiske utviklingen vi blir forespeilet. Automatisering, robotisering og kunstig intelligens er her sentrale temaer. Hvilke håp og bekymringer har vi for den teknologiske fremtiden?

Undersøkelsen ble gjennomført gjennom tre fokusgruppeundersøkelser i Norge, samt gjennom representative spørreundersøkelser i Norge og Sverige. Spørsmålene i opinionsundersøkelsen ble i vesentlig grad basert på funn i fokusgruppene. Analysebyrået Opinion har bistått EVRY med gjennomføringen av undersøkelsen. Vi håper innsikten kan være til nytte for deg og din virksomhet.

God lesning!

Last ned undersøkelsen her: