Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Ny undersøkelse: Holdninger og meninger om digitalisering

Digitalisering er sammen med globalisering og urbanisering utpekt som en megatrendene i vår tid. Trender som skaper varige endringer i våre liv. Men hvor stor er kunnskapen og entusiasmen i befolkningen, og hva er det som begeistrer og bekymrer?

I samarbeid med våre kunder utvikler EVRY nye digitale tjenester og løsninger hver eneste dag. For å være sikre på at vi gjør det riktige trenger vi innsikt i ønsker og behov. Vi må også kartlegge adferdsmønstre og prosesser knyttet til tjenester, kundens virksomhet og lære om behovene til kundenes kunde.

Målet for Digitaliseringsundersøkelsen var å løfte blikket og se på helheten i nordmenns digitale liv. Vi har vært på jakt etter hvilke holdninger innbyggerne har om digitalisering per i dag og om tjenestene som tilbys. I tillegg har vi forsøkt å avdekke holdninger og meninger om den teknologiske utviklingen vi blir forespeilet. Automatisering, robotisering og kunstig intelligens er sentrale temaer her. Hvilke håp og bekymringer har vi for den teknologiske fremtiden? 

Undersøkelsen startet med tre fokusgruppeundersøkelser i Norge etterfulgt av representative spørreundersøkelser i Norge og Sverige. Spørsmålene i opinionsundersøkelsen var basert på funn i fokusgruppene. Analysebyrået Opinion har bistått EVRY med gjennomføringen av Digitaliseringsundersøkelsen 2018. Vi håper innsikten kan være til nytte for deg og din virksomhet.

God lesning!