Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Fortsatt organisk vekst og stabile marginer

(Fornebu, 8. mai 2019) EVRY-konsernet rapporterte samlede inntekter på NOK 3 330 millioner i første kvartal 2019, en forbedring fra NOK 3 208 millioner i første kvartal 2018. Dette tilsvarer en organisk vekst på 3,6 % i første kvartal 2019, opp fra 0,5 % i samme kvartal i fjor.


Selskapet rapporterte en EBITA på NOK 332 millioner i første kvartal 2019, opp fra NOK 320 millioner i første kvartal i fjor. EBITA-marginen på 10,0 % i første kvartal 2019 var på linje med tilsvarende kvartal i 2018.

- Det er en glede å annonsere at vi leverer et resultat som er i tråd med selskapets interne mål og at omsetningen er i tråd med planen for året som helhet. Jeg er spesielt tilfreds med den økte organiske veksten i kvartalet, som kommer i kombinasjon med stabile marginer og en betydelig forbedret cash conversion, sier konsernsjef Per Hove i EVRY.

Cash conversion (LTM) de siste tolv månedene, endte på 97,0 % per 31. mars 2019. Dette gjenspeiler en klar forbedring mot 70,3 % LTM per 31. mars 2018.

Financial Services viser fortsatt en meget positiv inntektsutvikling, drevet av en solid etterspørsel etter løsninger og tjenester.

Konsernets ordrereserve var på NOK 18,6 milliarder ved utgangen av mars 2019. Ordrereserven har økt fra NOK 17,8 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor.

Kunstig intelligens i offentlig sektor
EVRY signerte Norges hittil største offentlige anbudskontrakt innen robotteknologi med Stavanger kommune i første kvartal 2019.

I samme kvartal inngikk EVRY et partnerskap med «AI Innovation of Sweden», som én av grunnleggerne av samarbeidet.

EVRY har også levert et automatiseringsprogram til administrasjonen for Norges forskningsråd. Her benyttes kunstig intelligens for å bistå saksbehandlerne med håndteringen av tusenvis av finansieringssøknader.

- Det er gøy å se at vi er i ferd med å posisjonere oss som en av de ledende aktørene innen robotteknologi. Vi administrerer alt fra den lokale installasjonen hos kunden, til styring og håndtering av alle automatiseringsløsninger, forklarer Hove.

En nordisk konsulentorganisasjon
EVRY erfarer at mange kunder gjennomfører mer komplekse prosjekter på tvers av de nordiske landene. Derfor har selskapet introdusert en nordisk konsulentorganisasjon som skal fokusere på å forenkle måten konsernet arbeider på, gjennom økt transparens og samarbeid på tvers av landegrensene. Dette innebærer et skifte i retning av mer teambasert samarbeid for å løse kundenes utfordringer og sikre en mer strukturert kompetanseutvikling for konsulenter i de nordiske landene.

Nøkkeltall Q1 2019

  • Samlede inntekter på NOK 3 330 millioner i første kvartal 2019 (NOK 3 208 millioner i første kvartal 2018)
  • Organisk vekst* på 3,6 % i første kvartal 2019 (0,5 % i første kvartal 2018)
  • EBITA** i første kvartal 2019 på NOK 332 millioner (NOK 320 millioner i første kvartal 2018), noe som utgjør en EBITA**-margin på 10,0 % i første kvartal 2019, på linje med første kvartal 2018
  • Økt cash conversion på 97,0 % i første kvartal 2019, opp fra 70,3 % i første kvartal 2018
  • Ordrereserve på NOK 18,6 milliarder per 31. mars 2019, sammenlignet med NOK 17,8 milliarder i første kvartal 2018
  • EPS** i første kvartal 2019 på NOK 0,50, sammenlignet med NOK0,53 i første kvartal 2018

    *) Organisk vekst er definert som inntekter justert for effekter fra oppkjøp, salg og valutaeffekter

    **) Før andre inntekter og utgifter

Kvartalsrapporten og presentasjonsmateriale kan lastes ned på https://investor.evry.com/

For ytterligere informasjon kontakt:

Helle Wiggen, Investor Relations Manager
Tfn: (+ 47) 93 82 34 02 – e-post: helle.wiggen@evry.com

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing
Tel: (+47) 97 75 34 53 – e-post: unni.stromstad@evry.com

EVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems.

We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security.

We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today.