Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Effektivt valgskannersamarbeid på tvers av kommuner og fylkeskommune

Valgmedarbeidere i kommuner og fylkeskommuner ruster seg til årets stortingsvalg. Elektronisk skanning av stemmesedler er effektivt, nøyaktig og krever mye mindre personell enn ved manuell opptelling.

 

Valgskannersamarbeid

 

Berit Johannessen- For oss er det ikke snakk om å gå tilbake til manuell opptelling av stemmesedler, sier Berit Johannessen valgansvarlig i Oppland fylkeskommune. – Vi har benyttet oss av elektronisk skannerløsning fra EVRY siden 2005. Det fungerer veldig bra og vi er godt fornøyd. I regionen har vi et samarbeid mellom Lillehammer, Øyer, Gausdal og oss i fylkeskommunen. Tellesentralen står hos oss og valgansvarlige fra kommunene kommer hit og skanner stemmesedlene før vi kontrollskanner for å sikre at alt går rett for seg.

- Selv om stemmesedlene telles i skanner er det viktig at kommunene har den rette valgfaglige kompetansen til å gjennomføre valget i henhold til loven, sier Johannessen. - Samarbeidet og nettverket på tvers av kommunene gir en faglig trygghet for valgmedarbeidere i den enkelte kommune. Siste fase i arbeidet er også digitalisert ved at valgresultatet importeres rett inn i kommunenes møtebok.

Stortingsvalget avgjøres med elektronisk opptelling av stemmesedler de alle fleste steder i år, og EVRY er gjennom en rammeavtale valgt som en av tre leverandører som skal levere skanneløsning for opptelling av stemmesedler til norske kommuner. Det er Valgdirektoratet som er oppdragsgiver. Avropene på rammeavtalen skjer fortløpende etter nettmøtene og pågår fram til 1. april, da alle kommuner må ha gjort sine valg.

Årets stortingsvalg er den 11. september, og er det første stortingsvalget som planlegges og gjennomføres av Valgdirektoratet. EVRYs løsning for skanning av stemmesedler baserer seg på Valgdirektoratets programvare som heter «EVA Skanning». EVRY installerer denne programvaren og leverer skannere av typen Canon fra vår samarbeidspartner Canon Norge. I tillegg kan EVRY leie ut skannere, servere, verfiserings PC-er og jobbstyringsPC-er for de kommunene- og fylkeskommunene som ikke har nødvendig utstyr selv.

Det er EVRYs feltpersonell som installerer skannerutstyret, holder kurs og leverer kundestøtte. Valgmedarbeiderne på skannerstedet er en kritisk suksessfaktor for valg med elektronisk opptelling av stemmesedler. Derfor tilbyr EVRY at installatørene kan gjennomføre opplæring av personalet ute på den aktuelle installasjonen, i tillegg til nettseminarer, og mange velger det siste. Opplæringen inneholder temaer som bl.a.: Sikkerhet, Roller, skanning og verifisering, nullstilling av lokalt system, Rutiner og arbeidsprosesser i tellelokalet og praktiske øvelser.

– Ved Stortingsvalget er det jo viktig at vi leverer med kvalitet og nøyaktighet. Det har også mye å si for EVRYs rennommé og gjør at vi får vise frem vår kompetanse, forteller Asbjørn Tryggestad i EVRY. De største skannerstedene har bestilt såkalt «onsite» support under selve opptellingen med tekniker som er på plass i opptellingslokalet fra første til siste valgseddel er telt opp. De aller minste kommunene teller fortsatt manuelt på gamlemåten, men det blir stadig flere som velger elektronisk opptelling; det er effektivt, nøyaktig og krever mye mindre personell.

Installasjon av skannere og skannerløsningen skjer i august, og 23 august er det prøvevalg der man sjekker at alt fungerer som det skal. Vi sender ut 10-15 installatører/ konsulenter i august, og totalt regner vi med at vi skal ut til 100-130 installasjoner i løpet av 3-4 uker. Det er noe av en kabal som skal gå opp.

Interessert i mer informasjon?