Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Bransjesnittet viser én av fire, men i Mounias team er halvparten kvinner

For å forme fremtiden trenger vi kloke hoder fra hele befolkningen, forklarer HR-direktør.


Hvis kun den ene halvparten av befolkningen tar del i teknologiutviklingen, kan vi gå glipp av ideer og løsninger som er viktige for resten.

- Når vi skal forme fremtiden, trenger vi problemløsere og kloke hoder av begge kjønn, med ulike bakgrunner, erfaring og kompetanse, sier Trond Vinje.

Som HR-direktør et av Nordens ledende teknologiselskaper, er han opptatt av å rekruttere mennesker som sammen kan utgjøre mangfoldige team.

- Vi lager løsninger for alle deler av samfunnet, da er det viktig at vi speiler kundene våre, sier Trond.

RERKUTTERER FLERE KVINNER: HR-direktør Trond Vinje i EVRY er glad for at selskapet stadig øker kvinneandelen. Balanserte team skaper bedre løsninger. Foto: EVRY

Kvinneandelen i selskapet er i dag på 31,2 prosent og 33 prosent på ledernivå. Det er ikke Trond helt fornøyd med, til tross for at andelen er høyere enn i resten av bransjen for øvrig.

Før nyttår innførte vi en ny mangfoldspolicy i EVRY.

 -  Selv om vi har hatt en økning i kvinneandelen de siste årene, har vi ambisjoner om å nå lenger. Vi har et langsiktig mål om en kvinneandel på 50 prosent for alle deler av selskapet innen 2028. På veien har vi satt oss delmål, der vi ønsker at denne andelen skal være 40 prosent innen 2025, forklarer han.

I Mounias team er halvparten kvinner

Mounia Fennefoss Benarbia er sivilingeniør og leder for Business Governance & Project Delivery  hos oss.

Hun kom til EVRY i 2013 etter å ha jobbet 16 år med design og implementering av mobilnettet i Frankrike, Portugal og Qatar. Nå jobber hun med IT-leveranser for våre kunder og sørger for at leveransene blir gjennomført til avtalt tid, kvalitet og kost.

Les også: Kombinasjonen av unge og erfarne utviklere er nøkkelen til suksess

BALANSERT TEAM: Mounia Fennefoss Benarbia er sivilingeniør og leder i EVRY. Teamet hennes er balansert og består av like mange kvinner som menn. Foto: EVRY

I teamet som Mounia leder, er kjønnsfordelingen lik mellom kvinner og menn. Det synes hun skaper svært god dynamikk og gode og konstruktive dialoger i arbeidsdagen.

At flere studier viser at mangfold på arbeidsplassen er med på å styrke positiviteten og humøret til de ansatte, er ikke Mounia i tvil om.

- Dette erfarer jeg selv i mitt team. Jeg synes mangfold gir en god balanse i hverdagen, sier hun.

I fjor ble Mounia kåret til én av landets fremste fageksperter i Abelia og ODA-Nettverks kåring av Norges 50 fremste teknologikvinner.


«IT er mer enn matte og naturfag»

Selv om teamet til Mounia er mangfoldig, er dessverre ikke dette tilfellet i andre deler av teknologibransjen.

De siste årene har problemstillingen om hva som skal til for å få flere kvinner til å velge teknologi som karrierevei, stadig blitt mer debattert.

Og det med god grunn:

Kun én fjerdedel av de ansatte i IT-bransjen er kvinner, ifølge tall fra Abelia - NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Samtidig viser tall fra Samordna opptak at kun 28 prosent av tech-studentene er kvinner. Med andre ord er det lite som tyder på at flere kvinner er på vei inn i bransjen.

Mounia mener bransjen må bli flinkere til å vise frem at teknologi og IT er for alle.

- Vi må fremme flere kvinnelige rollemodeller og fortelle om deres hverdag. Det vil være med på å vise flere sider av teknologi. Og vi må vi starte tidlig, gjerne allerede på ungdomskolen, sier Mounia.

Hun mener også det er viktig å «ufarliggjøre» realfag og teknologi, samt vise at «IT kan være mer enn naturfag og matematikk».

- Da blir det lettere å få flere kvinner til å ønske seg en fremtid i denne bransjen, tror hun.

Eget kvinnenettverk i EVRY

Mounia sitter i styret til Female@EVRY, et kvinnenettverk internt i selskapet som jobber for å bedre kjønnsbalansen blant ansatte og gjøre EVRY til en enda bedre arbeidsplass.

I tillegg til styrevervet i nettverket, promoterer Mounia gjerne EVRY mot kvinnelige nettverk når anledningen byr seg.

Likevel skulle hun ønske at hun kunne gjøre mer.

- Jeg føler ikke at jeg gjør nok, sier hun og smiler.

Les også: Når Angelica og Paal løser problemer for kunder, bidrar de samtidig til en «grønnere» fremtid