Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Finansbyråden vil bruke erfaringen som gamer-pappa til å digitalisere Oslo

Det er vanskelig å forstå og ta innover seg noe vi ikke kan ta og føle på, sier Robert Steen. Som finansbyråd i hovedstaden er han ansvarlig for både pengesekken og digitaliseringsarbeidet i Oslo. Den siste tiden er Robert Steen i tillegg blitt kjent som pappa til gameren Mats i NRKs mest leste sak noensinne.

Finansbyråd Robert Steen (AP) sammen med Osloborgeren Tim. Foto: EVRY


Mats Steen gikk bort i 2014, bare 25 år gammel. Foreldrene trodde han levde et ensomt liv foran PC-en, men det viste seg at sønnen gjennom gamingen hadde et verdifullt liv og mange nære venner. 

Det digitale livet til Mats kom først til syne når et nettverk av støttespillere og venner tok kontakt med familien etter hans bortgang. De ville delta i begravelsen til ham de kjente best som avataren «Ibelin».

Les saken om Mats på nrk.no

Illustrasjon: NRK

Robert Steen bruker gjerne sine personlige erfaringer i arbeidet med digitalisering av Oslo kommune.

Vi må forstå den nye generasjonen innbyggere

- Jeg var en pappa som satt bak sønnen min i titalls av timer og så på hva han gjorde. Jeg var en observatør og ikke en deltager. Så lenge du er observatør, blir det veldig begrenset hva du klarer å forstå av det som egentlig skjer, sier Robert.

Han mener det største hinderet for digitalisering i samfunnet, er vår manglende evne til å ta ny teknologi i bruk. Voksengenerasjonen består i høy grad av observatører.

- Det er vanskelig å forstå og å ta innover seg noe vi ikke kan ta og føle på, mener Steen.

Gjennomsnittsalder på 59

Vi møter finansbyråden der han oppholder seg til daglig, på kontoret i toppen av rådhusets østre tårn i Oslo. Her ser vi utover hovedstaden, landets største kommune og Norges største arbeidsgiver med 53 000 ansatte fordelt på 51 enheter.

Mandag 18. mars blir Robert Steen å finne på FØRST, én av Norges største fagkonferanser for økonomi, lønn og HR. Her skal han holde foredrag om digitaliseringsreisen i Oslo for 500 deltagere fra hele landet.

Mer om program og foredragsholdere på FØRST: evry.no/forst
Nøkkelen til å lykkes med å levere tjenester tilpasset innbyggerne – fra livets start til slutt - er kunnskap om enkeltpersonene, mener Robert.

Og allerede her kan utfordringene oppstå. Gjennomsnittsalderen på lederne i Oslo kommune er nemlig 59 år mens Osloborgerne i snitt er 37 år.

- For å forstå de yngre innbyggerne og hva de trenger, må vi ta i bruk helt nye måter å jobbe på. «Design thinking» og andre teknikker som ikke har vært vanlig i kommunen tidligere, må brukes aktivt i tiden som kommer, sier han.

Frustrerende å løpe fra etat til etat

Robert Steen peker også på noe annet som vil gjøre livet enklere for innbyggerne; sømløs interaksjon mellom ulike etater og forvaltningsnivåer.

- Dette handler om hvordan vi i offentlig sektor har valgt å organisere oss. Vi har ulike forvaltningsnivåer som egentlig ikke skal synes for deg som er innbygger. Slik er dessverre ikke brukeropplevelsen i dag, sier Robert.

Kanskje har du selv kjent på irritasjon over å måtte forholde deg til ulike kontaktpunkter i prosessen med å søke om å få bygge ny garasje?

- Vi vet det er frustrerende for en innbygger å løpe fra etat til etat med samme ærend. Slikt gir friksjoner i en brukeropplevelse som vi vet at teknologi kan være med på å forandre, sier Robert.

Når byråden snakker om innbyggertjenester, bruker han ofte eksempelet Tim - en visualisering av en persons liv i ulike faser presentert i en film på seks minutter.

- Historien om Tim hjelper oss med å visualisere hvordan brukeropplevelsen kan bli i fremtiden. Kommunen bruker også Tim som et felles målbilde internt slik at etatene jobber mot det samme målet og kan ta hensyn til hvordan ting skal spille sammen når nye tjenester utvikles, forteller Robert.

Fem faktorer kan avgjøre

For at vi skal kunne ha en offentlig sektor som fortsatt er relevant for innbyggerne om fem og ti år, vil ledelse og kultur være avgjørende.

- Selve teknologien finnes allerede, men for å få utnyttet den er vi avhengig av at struktur og riktig ledelse er på plass, mener Robert.

- Vi må utvikle en kultur i offentlig sektor hvor vi lærer å ta mer risiko. Skal vi utvikle oss, være innovative virksomheter og bli en digital sektor er vi nødt til å eksperimentere. For å få til det, må vi også våge å ta risiko, sier han.

Finansbyråden oppsummerer ved å trekke frem fem faktorer som må være tilstede for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor:

• Vi må ha et klart målbilde

• Vi må ha riktig kompetanse

• Vi må forstå innbyggerne våre og hvilke behov de har

• Vi må samarbeide på tvers av enheter

• Vi må våge å ta risiko

FØRST 2018 - Skavland-5.jpg

FØRST - Forum for økonomi og ressurstyring. Oslo 17. - 19. mars 2019

Les mer