Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

«Feil» betalingskanal kan koste deg dyrt, men løsningen er enkel

Mange bedrifter unngår å ta i bruk nye distribusjons- og betalingsmetoder fordi de frykter å velge noe kundene ikke vil ha.

Utvikling av betalingsløsninger skjer i et rasende tempo. Google Pay, Norwegian bank, Vipps og Amazon Go er bare noen av de ferske aktørene som forenkler betalingsopplevelsen.

Når kunder selv kan bestemme hvordan de vil betale for produkter og tjenester, stiller det høyere krav til bedrifter og bedriftenes samarbeidspartnere.

For de fleste er det krevende hele tiden å skulle tilpasse seg det økende antallet betalingsløsninger og fakturakanaler.

Og fallhøyden er stor:

Å velge «feil» betalings- og kommunikasjonskanal kan øke friksjon i kundeforholdet påvirke kundelojaliteten, viser undersøkelser EVRY har gjort.

- Det blir nærmest umulig for de fleste aktører å skulle integrere sitt økonomisystem mot alle nye digitale faktura- og betalingsløsninger. Vi ser at konsumentene aksepterer flere og flere digitale kanaler samtidig, mens det for bedriftene blir vanskeligere å vite hvilken kanal den enkelte egentlig ønsker å bruke, sier Gard Heiaas i EVRY. I mange tilfeller er heller ikke konsumenten bevisst på sine valg.

Vegrer seg
Heiaas jobber med faktura- og distribusjonsløsninger og har god oversikt over markedsbehovet fra kunder knyttet til betaling.

Han opplever at mange bedrifter vegrer seg for å ta i bruk nye kanaler, nettopp i frykt for å bli straffet av kundene dersom valget ikke faller i smak hos dem.

Konsekvensen blir ofte at digitaliseringen stopper opp og gevinstene uteblir.
- Tilpasning til nye kanaler krever spesialkompetanse, normalt utenfor bedriftens kjerne. I tillegg er forvaltning av integrasjonene ressurskrevende. Men det er fullt mulig å møte de økte behovene fra kunder og samtidig nyte godt av gevinstene fra digitalisering av faktura- og betalingsløsninger, mener Heiaas. Han påpeker også at feilsending av informasjon eller regninger i verste fall kan medføre kundefrafall.

Velg «rett» betalingskanal
Han anbefaler bedrifter å teste ut løsninger som EVRY Multikanal. Løsningen gjør det mulig å gjennomføre oppslag i sanntid mot alle relevante registre.

Vi kan kvalitetssikre bedriftens kjernedata i forbindelse med faktura- og betalingsprosess, og gi mulighet for ytterligere berikelse av kjernedata og innsikt.

- På den måten vil bedriften møte konsumenter der de ønsker det og samtidig spare både miljø og unødvendig utgifter. I tillegg er god kvalitet på kjernedata en nøkkel for suksess med digitalisering, utdyper Heiaas.

EVRY kan overta ansvaret for forvaltning av kanalene dine og legge til nye etter hvert som disse adopteres av markedet - uten at det påvirker bedriften.

Du kan være trygg på at dataene som kommer frem om kundenes foretrukne betalingskanal, er den som vil bli anbefalt.

- Det er bedriftens effektiviserings- og markedsbehov som er førende for oss som rådgivere. Vi er en uavhengig aktør uten eierskap til kanalene, og har ikke noen motivasjon for å styre bedrifter i den ene eller andre, forsikrer Heiaas.

For å utvikle den kompetansen som trengs når det gjelder å hjelpe bedrifter med å finne «den rette» betalingsløsningen, investerer EVRY kontinuerlig i partnerskap og kompetanse.

- Det er utrolig spennende å se hvilken effekt implementering av en digital multiløsning med ulike fakturakanaler gir våre kunder bare på noen få måneder, sier Heiaas.

De vanligste grunnene til at bedrifter «avventer» digitalisering av sine betalingskanaler:

  • Økt antall integrasjoner med faktura- og betalingsløsninger øker kompleksiteten i bedriftens IT-landskap, og fordyrer forvaltningen.
  • Konsumentenes forventninger og krav til faktura / betalingskanal spriker, og de kan være tilkoblet flere samtidig. Hvilken kanal er riktig for den enkelte konsument?
  • Store bedrifter er blitt avhengige av inntektene fra «miljøgebyrer», som pålegges papirfakturaer
  • Høy kvalitet på kundestamdata er en forutsetning for å kunne levere presist i mange kanaler, og få bedrifter har dette, mener Gard. Å levere feil er forbundet med stor omdømmerisiko.