Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

EVRY styrker satsingen på kunstig intelligens

EVRY har inngått et teknologisk partnerskap med ADDO AI fra Singapore om samarbeid rundt nye konsepter og løsninger basert på kunstig intelligens.

ADDO AI er et selskap med spisskompetanse innen kunstig intelligens. Fra sin base i Singapore har selskapet et unikt nettverk til de ledende fagmiljøene i hele regionen. ADDO AI jobber med store organisasjoner om bruk av kunstig intelligens innen områder som helse, smarter cities, eiendomsutvikling og finans.

«Utviklingen i Asia går med rekordfart når det gjelder å ta i bruk kunstig intelligens for å få bedre velferdsutvikling, nye innovative tjenester og økt konkurransekraft. Norden har mye å lære av det som skjer i sentrale deler av Asia innen en av de viktigste globale innovasjonsdriverne. Vi får gjennom partnerskapet med ADDO AI førstehånds innsikt i teknologiutviklingen samtidig som vi skal dra nytte av hvordan ledende organisasjoner anvender bruken av kunstig intelligens», sier direktør Elin Hauge som er EVRYs ekspert på AI og fremvoksende teknologier.

«Gjennom ADDO AIs organisasjon og nettverk får EVRY tilgang til unik kompetanse, samt løsninger og metodikk som globalt ledende organisasjoner bruker for å utnytte kunstig intelligens. Dette er et unikt samarbeid som legger til rette for at kunder i Norden raskere kan skape økt forretningsmessig verdi av kunstig intelligens», sier CEO Ayesha Khanna i ADDO.Ai.

ADDO AI jobber i dag med en rekke kunder i land som Singapore, Dubai, Japan og Pakistan, og basert på erfaringene og metodikken som brukes i disse prosjektene, vil EVRY jobbe med løsninger som kan styrke innovasjonen og konkurransekraften hos virksomheter i Norden. Eksempler på områder hvor partene ser at kunstig intelligens kan ha stort potensial er:

  • Byutvikling: Løsningen bygger på en multimodal plattform (integrerer busser, tog, sykkeldeling og scooter-deling og autonome kjøretøyer) som samler inn og analyserer store mengder data, og bruker kunstig intelligens for å optimalisere reiseruter for innbyggere og personalisere anbefalinger basert på deres mobilitetsmønstre. Løsningen, som er utviklet for Dubai og nå tas i bruk i andre større byer, gir også myndighetene konkrete anbefalinger om miljøvennlige infrastrukturendringer for å møte fremtidige trafikkbehov i en storby.
  • Eiendomsutvikling: Ved bruk av kunstig intelligens kan man maksimere omsetning per kvadratmeter i næringsbygg, og samtidig tilby brukerne sømløse tjenester. Løsningen bygger på omfattende innsamling og analyse av data som bruksmønstre, kapasitetsutnyttelse, iOT og kontekstuell informasjon.

EVRY har startet en rekke initiativ for å styrke satsingen på fremvoksende teknologier og kunstig intelligens. Gjennom partnerskapet med ADDO AI får EVRY løpende tilgang til nyheter, forskningsmateriale og erfaringer fra kunder som er «front-runners» i Asia så vel som på global basis. Samarbeidet bidrar til å styrke EVRYs kompetanse og evne til å drive kundesentrisk innovasjon.

Addo_Insight_web3.jpg

Ayesha Khanna og Elin Hauge deltok på årets viktigste IT-konferanse - Insight - som ble arrangert i Oslo 28. og 29. mai 2018! Se deres foredrag på konferansesiden.

Les mer