Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

EVRY skal modernisere Mestas IT-infrastruktur

Oslo, 12.03.2018 - EVRY og Mesta har inngått en avtale om IT-infrastrukturtjenester. EVRY skal gi Mesta en moderne IT-plattform, som tilrettelegger for bedre intern samhandling og økt innovasjon.

 

Mesta har behov for å forenkle og øke tilgjengeligheten på IT-tjenestene de leverer til sine omlag 1400 ansatte. For å få til ønskede endringer trenges en mer moderne infrastrukturplattform, som i større grad tilrettelegger for modernisering og innovasjon. 

I første omgang vil Mestas driftsmiljø legges til EVRYs toppmoderne datasenter på Fet. Dette vil tilrettelegge for økt bruk av skytjenester, og gi Mesta mulighet til å velge løsninger fra de store globale tjenesteleverandørene.

– Med EVRY får vi en fremtidsrettet samarbeidspartner på IT-infrastruktur, som både kan modernisere oss og levere løsninger som understøtter vår forretningsstrategi. EVRY gir oss flere muligheter, slik at vi kan velge den optimale løsningen for oss, enten fra EVRYs eget driftsmiljø, eller fra globale tjenesteleverandører som Microsoft, Google, Amazon eller IBM. Mye av utviklingen fremover vil skje i skyen, samtidig som skytjenester gir kostnadsbesparelser. EVRY er en god rådgiver på dette området, og en allsidig samarbeidspartner som gir oss den tilgjengeligheten og robustheten vi trenger, sier Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta.

En viktig effekt av avtalen med EVRY er at Mesta får en ny plattform som sikrer bedre digital samhandling mellom de som jobber ute med mobile løsninger og de kontoransatte. Dette vil gi positive forretningsmessige effekter gjennom økt effektivitet og ved å samle selskapet og bygge én kultur. 

– Mesta har behov for en stabil og sikker driftstjeneste og en IT-infrastruktur som gjør at de kan øke innovasjonstakten og utviklingen av nye digitale tjenester. Avtalen med EVRY gir Mesta en samarbeidspartner med et svært bredt tjenestespekter, høy kunnskap på IT-drift og skyløsninger, samt stor kapasitet og gjennomføringskraft. Vi skal sørge for en IT-plattform som tilrettelegger for at Mestas digitaliseringsambisjoner kan innfris, og ser fem til å bidra i deres transformasjonsreise, sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY Norge.

 

For mer informasjon, kontakt: 
Anne Vandbakk, kommunikasjonsdirektør i EVRY Norge
Telefon: +47 952 06 545 / e-post: anne.vandbakk@evry.com
Runar Nilssen, IT-sjef i Mesta
Telefon: +47 911 74 469 / e-post: runar.nilssen@mesta.no