Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

EVRY og Nittedal kommune sammen om robotisering

EVRY og Nittedal kommune har inngått intensjonsavtale om å utforske mulighetene for å digitalisere kommunen. Ambisjonen er å etablere et grunnlag for samarbeid for å gi et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv gjennom digitalisering.


Ordfører, Hilde Thorkildsen, Nittedal kommune.

Norske kommuner opplever stadig økende krav fra innbyggere og næringsliv om økt tilgjengelighet og effektivitet. For å imøtekomme dette vil Nittedal kommune bruke digitalisering som et virkemiddel – og har i den forbindelse valgt EVRY som innovasjonspartner.

«Vi ser frem til å samarbeide med EVRY og til å utvikle nye og innovative tjenester. Robotisering og automatisering skal gjøre oss mer effektive, samtidig som samhandling med innbyggere og næringsliv styrkes. Vår ambisjon er å være døgnåpne og tilby samme type funksjonalitet som man er vant med fra nettbanken. Selvbetjeningsløsninger og programvareroboter som forenkler saksbehandlingen, blir et viktig ledd i dette», sier Hilde Thorkildsen, ordfører i Nittedal kommune.

«Det er ganske unikt å etablere et samspill som dreier seg om å dele kunnskap. På samme måte som at vi får innblikk i EVRYs kompetanse – tilbys vår kommunekompetanse inn i utviklingen av nye tjenester. Dette er banebrytende samarbeid, som vi setter stor pris på», sier Thorkildsen.

Mange tidkrevende rutineoppgaver vil kunne håndteres digitalt, noe som også vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene. EVRY og Nittedal kommune vil sammen finne frem til gode løsninger og forretningsmodeller. Målet er å møte innbyggernes og næringslivets behov.

«EVRY har utviklet en kommuneplattform, som gir rask og kostnadseffektiv tilgang til nye automatiserte tjenester for små og mellomstore kommuner. Med robotisering kommer man raskt i gang med automatisering, uten langvarige prosjekter med høye investeringskostnader. Denne intensjonsavtalen er spennende og jeg er sikker på at vi sammen med Nittedal kommune skal kunne utvikle nye digitale tjenester som innbyggerne og det lokale næringslivet vil sette pris på», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY Norge.

Tjenestene som EVRY skal utvikle vil blant annet bygge på kognitiv databehandling, kunstig intelligens, utvidet virkelighet, skyløsninger og tingenes internett. EVRY vil tilby tjenestene gjennom et utvidet økosystem med partnere som IBM, Telenor, Amazon, Google, Apple, Microsoft, samt virksomheter innenfor områder som transport, frivillighet og smarthusteknologi.