Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Snur hierarkiene

Tradisjonelt har informasjon i store selskaper vært toppstyrt av kommunikasjonsavdelingene. Det er det snart slutt på, skriver Janne Log, konsernidirektør kommunikasjon og marketing i EVRY.

3,5 millioner nordmenn møtes hver dag på Facebook. I hele sommer har vi delt hyggelige sommerminner, tær i solnedgangen og toppturer i fjellet. Hver dag bruker nordmenn i snitt én time på Facebook, som for mange har erstattet TV og aviser som viktigste nyhetskilde. Nå inntar Facebook også de norske arbeidsplassene.

Evry er sammen med Telenor, DNB og XXL blant de første i verden som tar i bruk Facebook At Work. Norge er blant de ivrigste i bruk av dette verktøyet, sammen med India, Australia, England og USA. Det digitale verktøyet er i ferd med å revolusjonere informasjonsflyten i store organisasjoner.

Digitaliseringen i Norge har så langt vært forbrukerdrevet. Samtidig er medarbeidere med høy tillit og høy kompetanse viktige kjennetegn for Norge som kunnskapsnasjon. Det gir oss en drømmeposisjon for å bruke nye digitale verktøy til å kombinere og videreutvikle det vi allerede er sterke på; kunnskapsutvikling og samhandling.

Nye, sosiale samhandlingsverktøy som Facebook at Work åpner for helt nye måter å tenke bedriftskultur, innovasjon og organisasjonsendring på. Mange selskaper gjennomgår i dag store endringsprosesser som krever kommunikasjon. Før tok interninformasjonen tjenestevei ovenfra og ned, fra toppledelse og informasjonsavdeling ned til de ansatte. Men når vi i dag opplever en nesten uendelig informasjonsflyt privat, virker plutselig denne informasjonsstyringen på jobben gammeldags. De ansatte forventer at informasjonsflyten på arbeidsplassene ligner mer på den eksterne. God og troverdig informasjonsstrøm krever i dag en blanding av prioritert informasjon fra ledelse og deling av informasjon mellom medarbeidere.

Plattformer som Facebook at Work snur derfor opp-ned på informasjonshierarkiet, og det må få følger for styringsstrukturen. De selskapene som lykkes med å tilpasse ledelse og kommunikasjon til den digitale virkeligheten, vil oppleve mer dedikerte medarbeidere med sterkere eierskap til selskapets strategiske retning.

Selv om plattformen bare er et verktøy, er effekten kraftfull. Noe av suksessen skyldes nettopp at plattformen er kjent for de fleste. Dermed er terskelen lav for å ta den i bruk.

Evry har om lag 10.000 ansatte i ni land. Allerede etter å ha brukt Facebook at Work i bare to måneder opplever våre medarbeidere at de kan sette ansikt på mange av sine kolleger som sitter langt unna fysisk og bli kjent med dem og det de gjør på en helt ny måte. Selv om «Facebook-metoden» ikke kan erstatte sosial omgang på arbeidsplassen, er den i ferd med å bli en kraftfull kanal i store organisasjoner.

Utenfor jobben har vi i mange år hatt tilgang til nær uendelige mengder informasjon via internett, men nå demokratiseres informasjonsstrømmene også på arbeidsplassene. Ett spørsmål er hvorfor det tok så lang tid. Et annet er om lederne forstår hvor fort informasjonspyramiden nå snur seg.

Janne Log, kommunikasjons- og markedsføringsdirektør i Evry

Også publisert som kronikk i Finansavisen 29. august 2016.