Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

EVRY etablerer vitenskapelige klimamål

Gjennom målrettede miljøtiltak har EVRY mer enn halvert klimautslippene de siste fem årene. Nå er EVRY klar for et nytt kvantesprang, og for å realisere de ambisiøse kuttene tar selskapet i bruk nye vitenskapelige mål.

 

Visste du at EVRY har redusert klimautslippene fra 14.800 tonn CO2 i 2012 til vårt nåværende nivå på 6.900 tonn CO2, noe som tilsvarer en halvering av utslippene.

Dette er et resultat av en langsiktig strategi hvor EVRY har satt miljøarbeidet i et helhetlig system, og innført måleparametre og policies som skal sikre fokus på miljøvennlige løsninger på alle relevante områder. Blant de viktigste tiltakene er investeringene i miljøvennlige datasentre i verdensklasse i Norge og Sverige og konsolidering av gamle datasentre. Videre har vi innført rutiner for avfallshåndtering, ikke minst elektronisk utstyr som mobiltelefoner, PC-er og annen maskinvare. Bedre tilrettelegging av elektroniske møter er ytterligere et område som har også stor effekt.

«EVRY kan vise til en halvering av klimautslippene på få år, men det stopper ikke her. Kunder, ansatte og andre interessenter skal føle seg trygge på at EVRY jobber målrettet for å redusere utslippene betydelig også i tiden fremover. I tillegg til tiltakene for å redusere egne utslipp, investerer EVRY betydelige i digitale tjenester som gir kunder muligheter til å realisere et betydelig potensiale på miljøsiden», sier Arve Aasmundseth som er Group HSE officer i EVRY.

Skal kutte nye 30%

Selv om EVRY allerede oppfyller det internasjonale klimamålet på 1,5 grader, som ble satt i Paris-avtalen, er ambisjonen å fortsette å kutte klimautslippene. EVRY forventer at CO2-utslippene kan reduseres ytterligere 30% fra dagens nivå i perioden frem til 2020.

«For å realisere nye store reduksjoner, tar vi i bruk vitenskapsbaserte mål som nå er godkjent av den internasjonale organisasjonen CDP», forteller Arve Aasmundseth. EVRYs klimamål er gjennomgått og godkjent som et vitenskapsbasert klimamål av den internasjonale organisasjonen Science Based Target Initiative som igjen er et samarbeid mellom WWF (World Wide Fund for Nature) og UNGC (United Nations Global Compact).

Aasmundseth forteller at de nye målene gjelder for en periode på fire år, og baseres på en intensivering av miljøarbeidet som har vært gjort de siste årene.

«Skal vi nå disse målene må vi fullføre det konsolideringsarbeidet som pågår på datasentre, samtidig som vi evner å ta i ny og innovativ teknologi for å jobbe smartere og reise mindre og mer miljøvennlig, bruke mindre papir, vi kan resirkulere mer og vi kan bruke grønnere energikilder», forteller Aasmundseth.

Internasjonal benchmark

EVRY deltar hvert år i en internasjonal benchmark om klima i regi av CDP (Carbon Disclusure Project) som er en uavhengig stiftelse som støttes av globale investeringsfond som arbeider for at et mer bærekraftig næringsliv. Basert på målingen for 2016 fikk EVRY en A rating, som er høyeste oppnåelig score, som eneste selskap i Norge.

CDP sier følgende om en god score på målingen: «En høy score signaliserer at selskapet måler, verifiserer og styrer sitt karbonutslipp, for eksempel med å sette og realisere utslippsreduksjoner gjennom å implementere program i leverandørleddet så vel som egen virksomhet».

CDP er en uavhengig stiftelse som støttes av globale investeringsfond som arbeider for at et mer bærekraftig næringsliv.

Lær mer om EVRY:

EVRY øker sertifiseringsnivået ved Fet Datasenter

EVRY øker sertifiseringsnivået ved Fet Datasenter

Ny sertifisering fra Uptime Institute viser at EVRYs datasenter på Fet etterlever deres designkrav for Tier III Concurrent Maintainability.

Les mer
EVRY lanserer kognitiv kundeservice

EVRY lanserer kognitiv kundeservice

IBM Watson skal løse kundenes problemer før de oppstår.

Les mer
Redd Barna forlenger avtale med EVRY

Redd Barna forlenger avtale med EVRY

EVRY skal bistå Redd Barna med nye IT-løsninger de neste tre årene.

Les mer