Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Ler mer om cookies

EVRY ASA: Fortsatt vekst i omsetningen og sterk tolvmåneders marginvekst

(1.11.2017) EVRY kunngjorde en økning i driftsinntekter og marginer for tredje kvartal 2017 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapet har opplevd positiv omsetningsvekst i alle virksomhetsområder i tredje kvartal 2017, og marginforbedringen er drevet av en effektiv forretningsmodell og gjennomføringen av de strategiske tiltakene som er igangsatt i de siste kvartalene.

 


EVRY leverte samlede driftsinntekter på 2 917 millioner kroner i tredje kvartal 2017, som er en økning på 2,6 % sammenlignet med tredje kvartal 2016. Den økte omsetningen var et resultat av omsetningsvekst i alle forretningsområder, med EVRY Sverige som den største drivkraften.
Den justerte EBITA-marginen var 14,0 % i tredje kvartal 2017, sammenlignet med 12,1 % i tredje kvartal 2016.

– Vi gleder oss over å kunngjøre både omsetningsvekst og høyere marginer i tredje kvartal 2017 i forhold til samme kvartal i fjor. Dette er det femte påfølgende kvartalet der EVRY har oppnådd organisk omsetningsvekst, sier Bjørn Ivroth, EVRYs konsernsjef.
Etterspørselen etter tjenestene EVRY leverer til finanssektoren øker, og EVRY ser også økende etterspørsel og behov for tjenester knyttet til digitalisering og automatisering i offentlig sektor og helsesektoren.

– Vi er fornøyd med at både større banker og nye markedsaktører innen finanstjenester velger EVRY som leverandør. Vi hjelper kundene våre i alle bransjer med å implementere framtidens IT-løsninger med bruk av kognitiv teknologi for kundesentre og andre kryssfunksjonelle tjenester. For øyeblikket har vi et team i vekst med flere enn 60 engasjerte ansatte som jobber innen det kognitive området, fortsetter Ivroth.

Økonomiske nøkkeltall for tredje kvartal 2017:

  • Samlet omsetning på 2 917 millioner kroner i tredje kvartal 2017, sammenlignet med 2 841 millioner kroner i tredje kvartal 2016. Etter justering for valutakurseffekter, utgjør dette organisk vekst på 2,6 % (0,8 % i tredje kvartal 2016).
  • Justert EBITA økte med 18,7 % til 408 millioner kroner i tredje kvartal 2017 (344 millioner kroner i tredje kvartal 2016), som utgjør en EBITA-margin på 14,0 % (12,1 % i tredje kvartal 2016).
  • Kontantkonvertering de siste tolv måneder (LTM) per 30. september 2017 endte på 84,1 %, en nedgang på 19,1 prosentpoeng fra LTM kontantkonvertering per 30. september 2016.
  • En sterk ordrereserve på 17,9 milliarder kroner opprettholdes per 30. september 2017

Investorhenvendelser:
Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations, +47 47453275

For mediehenvendelser:
Unni Strømstad, Konserndirektør kommunikasjon og markedføring + 47 97753453

Webcast of EVRY ASA Q3 report

Webcast of EVRY ASA Q3 report

See the webcast of the EVRY ASA Q3 report of 1 November 2017 here.

Les mer
Quarterly reports and presentations

Quarterly reports and presentations

Les mer
Subscription center

Subscription center

Subscribe to EVRY financial news and notifications

Les mer