Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

EVRY ASA årsrapport 2017

I 2017 har det vært jobbet med å skape en sterk vekstkultur i EVRY. I tillegg til satsningen på eksisterende tjenesteportefølje, har det vært en målbevisst utvikling av nye vekstområder. 

 

For å skyte fart har det vært en omfattende rekruttering av medarbeidere med ekspertise på nye teknologiområder som kunstig intelligens, robotisering, maskinlæring og tingenes internett. EVRYs fremtidige vekst avhenger av at vi skaper en kultur som tiltrekker oss de beste menneskene, både når det gjelder kunnskap og samarbeidsevner.

Vårt mål er å hjelpe kunder med å tilby bedre brukeropplevelser og øke sin attraktivitet og konkurransekraft, i en verden som endrer seg raskt. For å være best på verdiøkende digitale tjenester er menneskene, kunnskapen og samhandlingen avgjørende. Denne årsrapporten dekker i tillegg til vår strategi, organisering og finansiell rapportering også andre forhold som er viktige for EVRY, fra vår eksterne samfunnspåvirkning til vår forretningsplan og interne forhold. Den gir således en integrert rapportering av bærekraft og samfunnsansvar, og har til hensikt å gi en oversikt over vår virksomhet i dag – og vise retning for årene som kommer.

Les EVRYs årsrapport 2017 her.