Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Hvordan få et helt land til å jobbe smartere? Tre grep som kan «booste» tjenestene i din kommune

Hint: Vipps og Finn.no har gjort det.

PAPPA, INNBYGGER OG IT-DIREKTØR: Administrerende direktør Per Hove i EVRY brukte alle hattene da han kom med innspill til statssekretær Paul Chaffey om regjeringens digitaliseringsstrategi. Foto: PRIVAT

Bare så det er sagt, digitalisering fremstår kanskje som et buzzord, men i bunn og grunn dreier det seg om å jobbe mer effektivt og samtidig skape nye løsninger.

Så når vi snakker om digitalisering i kommuner, snakker vi om å jobbe smartere, skape bedre tjenester for innbyggerne som igjen skaper vekst og styrker Norges konkurranseevne. 

I næringslivet skjer dette nesten automatisk, ettersom konkurransen på det private markedet tvinger aktørene til å tenke nytt for å kunne tilby markedet noe unikt. Mens innovasjon i kommunene skjer på andre premisser.

Med det i bakhodet, hvordan «booste» innovasjon i det offentlige?

Dette skulle administrerende direktør Per Hove i EVRY Norge holde et innlegg om under et innspillsmøte til regjeringens digitaliseringsstrategi onsdag denne uken.

Men så ombestemte han seg litt:

- Jeg ble invitert som representant fra et stort teknologiselskap. Men etter å ha tenkt over det, vil jeg også gi råd som innbygger og pappa.

Slik startet han innlegget som han holdt på vegne av NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter Abelia.


Mange vil ikke bruke internett

Hove fortalte om sønnen på 21 år for å illustrere spennet i forventningene til kommunene:

- Martin handler helst på nett og betaler med Vipps. Han bruker «To good to go», SoundCloud og Instagram. Og han forventer at det offentlige skal levere tjenester som er minst like enkle som andre løsninger han benytter, forklarte Hove - som pappa og innbygger.

Deretter refererte han til en artikkel han leste i Aftenposten om at tusenvis av nordmenn ikke bruker digitale løsninger.

- Spriket i hva som forventes av kommunale tjenester er stort. Samtidig blir gapet mellom hva kommunene får til og hva som forventes fra de digitale brukerne stadig større, understrekte Hove.

Les også: Statsbudsjettet: Regjeringen øker digitale ambisjoner. Slik sørger du for at kompetansen din følger med.


Tre grep

Som direktør i landets største teknologiselskap har Hove tre råd til Regjeringens digitaliseringsstrategi:

Se meg: Brukerne må i fokus fremfor prosess.

Hvis ansatte i kommunen setter seg inn i hodene til innbyggerne og forstår hva de ønsker og forventer av tjenester, blir det enklere å skape nye og smartere løsninger. En bruker skal ivaretas gjennom alle faser av livet, ikke kun når hen er syk. Ulike løsninger må «snakke» sammen. Å se behovet til en bruker er et eget fag.

Se likhet: I dag finnes mange gode digitale løsninger for hele landet.
Altinn eller søknad om studielån er likt - uansett om du gjør det i Oslo eller Alta. På kommunenivå blir det oftere laget ulike løsninger.

- Vi er opptatt av at EVRY skal være ett selskap for alle våre kunder. Da må vi blant annet jobbe med kultur, samhandling og forenkling. Hvilke insentiver kan kommunene få til å lage felles løsninger? Kan de få midler hvis de velger å utvikle sammen med andre kommuner, spør Hove.


Søk samarbeid:

Vipps i DNB og Finn.no i Schibsted er to gode eksempler på hvordan man kan flytte ting ut av den daglige driften, og skape nye innovative tjenester.
- I denne prosessen må man tenke brukerreise og styrke kompetansen på tjenestedesign, ifølge Hove.

Han har også en klar utfordring til regjeringen:

- Da jeg var student jobbet jeg i riksrevisjonen. Det lærte meg mye om offentlig sektor. Hva om vi som jobber i bedrift hadde muligheten til å dra på "utveksling" hos kommuner, og motsatt? Jeg er sikker på at man kan lære mye gjennom internship, trainees eller hackathon, mener Hove.