Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Digitalisering, likestilling og rockestjerner

Fredag deles ODA-prisen ut - en anerkjennelse av kvinner som har lykkes innen norsk it-bransje. Denne prisen kan bli Norges viktigste likestillingspris.

Vi er inne i en global, digital revolusjon der teknologi blir den viktigste driveren for økonomisk vekst. Teknologene får stadig mer makt, og de fleste av dem er menn.

Lykkes vi ikke med å få flere kvinner til å søke seg mot it, kan digitaliseringen reversere likestillingen. «Teknologien vil bli en så innebygd del av hverdagen vår at det er avgjørende at også kvinner er med på å utforme denne virkeligheten», sier Naomi Climer, leder for en av verdens største organisasjoner for ingeniører, i DN Magasinet.

Det snakkes ofte om hvor viktig det er å rekruttere kvinner til topplederjobber og styreposisjoner, men når vi vet at digitaliseringen er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst, er det enda viktigere for likestillingen at vi får flere kvinner til å studere nettopp teknologi.

På tidligere mannsdominerte studier som medisin, jus og økonomi, har kvinner allerede passert mennene. Ved opptakene til medisinutdannelsene i 2015 lå kvinneandelen på hele 71 prosent, til jusstudiet over 60 prosent. Halvparten av søkerne til studier innen økonomi, administrasjon og ledelse var kvinner. Det er ingen grunn til at ikke kvinner også kan ta sin rettmessige plass blant ingeniørene, men ved fjorårets opptak til høyere studier hadde bare 18 prosent av kvinnene informasjonsteknologi og informatikk som sitt førstevalg, og bare 28 prosent av kvinnene satte teknologi- og ingeniørfag først.

It bransjen, som i dag består i av 21 prosent kvinner og 79 prosent menn, er avhengig av å tiltrekke seg energiske og kompetente unge menn og kvinner med sunne holdninger til likestilling. Vi vet at det er mulig å endre seg med bevisste og gjennomtenkte tiltak.

Muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen er en stadig viktigere motivasjon for unge når de skal velge utdannelse. For å rekruttere flere kvinner må it-bransjen bli bedre på å synliggjøre den samfunnsmessige verdiskapingen it og teknologiske fag bidrar til. Ikke minst er det viktig når oljeeventyret etterhvert dabber av. It-bransjen bør ha som mål å bli bedre enn oljebransjen.

Et annet viktig virkemiddel for å rekruttere kvinner til it er ODA-nettverket. Initiativer som Girl Geek Dinners, Lær Kidsa Koding og Lær Jenter Koding er verdifulle bidrag for å inspirere jenter helt ned i tiårsalderen. Gjennom ODA-prisen synliggjøres kvinner som har lykkes i det mannsdominerte teknologimiljøet.

I år er det nok en gang svært sterke kandidater som kjemper om prisen.

Vi vil gratulere finalistene til årets ODA-pris Anne Sofie Risaasen i Capgemini, Solfrid Skilbrigt i Sopra Steria og Marit Collin i Kantega. Dette er kvinner som har lykkes i en mannsdominert sektor og er viktig rollemodeller.

De fortjener rockestjernestatus.

 

Berit Kjøll, konserndirektør i Huawei,

Anne Grete Solberg, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet og

Janne Log, konserndirektør EVRY.

 

Kronikken er også publisert i Dagens Næringsliv 9. juni 2016.

 

Interessert i mer informasjon?