Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Denne løsningen skal gjøre norske sykehus tryggere

Snart får helsepersonell i Nord-Norge tilgang til en splitter ny og digital løsning, som vil bli en viktig del av pasientjournalen. Det kommer pasientene til gode på flere måter.
 


SIKRERE BEHANDLING: Helse Nord tar i bruk en helt ny og digital løsning som vil gjøre pasientopphold bedre og sikrere. Foto: EVRY 


En helt ny og digital løsning skal innføres ved sykehusene i Nord-Norge.

Løsningen går under navnet Meta Vision og skal tas i bruk ved elleve sykehus i regionen. Når den er på plass, vil ikke bare arbeidshverdagen til leger og sykepleiere blir mer punktlig og nøyaktig:

Den nye kurveløsningen vil også bidra til å øke kvaliteten i pasientbehandlingen.

Kurven følger nemlig sykehuspasienten gjennom hele behandlingsforløpet – helt fra innskrivning til utskrivning.

På den måten dokumenteres observasjoner og målinger for enkeltpasienter, så leger og sykepleiere hele tiden har kontroll på puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, medisindoser, infusjoner og laboratoriesvar.

Må pasienten flyttes mellom sykehus i regionen, vil den registrerte dokumentasjonen automatisk følge med.

Les også: Helsedata, blokkjede og nonstop: En raskere vei til «Én innbygger-én journal»?


Fem områder forbedres

Sammen med Helse Nord, har vi utviklet nye integrasjoner som aldri før har vært tilgjengelige i Meta Vision-enheter noe sted i verden, forteller Evi Seljevoll, leder for forretningsområdet Helse i teknologiselskapet EVRY, som er systemleverandør i prosjektet.

Hun peker særlig på fire fem hovedområder som vil bli bedre og sikrere med den nye integrasjonen:
  • Legemiddelhåndtering
  • Tilgjengelighet til kurven for alle som jobber med pasienten
  • Kvalitet på kliniske data gjennom oppkobling mot medisinsk-teknisk utstyr
  • Prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet
  • Støtte for forskning, ledelse og utvikling av virksomheten

Som en viktig del av forberedelsene før utrulling av det digitale verktøyet, er de ulike behovene er grundig kartlagt ved intensiv-, operasjon- og anestesiavdelingene, samt sengepostene ved de elleve sykehusene.


 

SPENT PÅ NY LØSNING: Evi Seljevoll og Lene Knudsen jobber innenfor forretningsområdet Helse i EVRY, som er systemleverandør i prosjektet til Helse Nord. Foto: Privat 

 

- Den nye løsningen sørger for enhetlig datagrunnlag. Rutiner og arbeidsflyt blir de samme ved alle sykehusene i helseregionen. Når helsepersonell får bedre oversikt over observasjoner og målinger for enkeltpasienter, gir dette bedre grunnlag for beslutninger og dermed sikrere behandling, sier Seljevoll.
 
Innføringen av elektronisk kurve og medikasjon i helseregionen er en viktig endringsprosess, sier prosjektleder Kolbjørn Engeseth i FRESK-programmet i Helse Nord.

– Men det er også en krevende prosess som vil prege sykehushverdagen i flere år fremover, så her må vi alle brette opp ermene for å lykkes med innføringen, legger han til.

I løpet av våren 2019 skal det gjennomføres omfattende testing av den regionale løsningen, som innebærer at klinikere skal verifisere at systemet fungerer som lovet, og at det dekker sykehusenes behov.

Dersom alt går etter planen, blir intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø den første til å dra nytte av den nye kurveløsningen.

– Vi har brukt tiden godt på å videreutvikle og forenkle løsningen for å gjøre den til vår egen, og funksjonaliteten begynner nå å ta form i den retning vi ønsket for den, utdyper Engeseth.

Les også: -Alt vil bli «som en tjeneste». Det skaper store muligheter for innovasjon i alle bransjer