Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Banktjenester via blockchain

Fra å være en mystisk teknologi for spesielle miljøer, har etablerte aktører i bank- og finansmarkedet begynt å fatte interesse for blockchain.

Bitcoin

Det aller første produktet som ble laget med blockchain-teknologi var "kryptovalutaen" Bitcoin. Bitcoin viste at det var mulig å lage digitale kontanter, slik at medlemmer av et nettverk - en blockchain - kunne betale seg i mellom, direkte og anonymt, uten noen sentral myndighet eller mellomledd.

Hva er en blockchain?

En blockchain er et nettverk av datamaskiner, der alle medlemmer av nettverket sitter på en kopi av en felles, offentlig "reskontro" (transaksjonsoversikt). Alle har innsyn i reskontroen, men ingen kan endre i den. Reskontroen er bygget som en lenket liste eller kjede av blokker, der hver blokk inneholder en rekke transaksjoner som er blitt utført i et gitt tidsrom.

Denne funksjonaliten har fått stor oppmerksomhet fra teknologi-entusiaster som ser bruksmuligheter som kan revolusjonere finansverdenen. Ikke uventet har muligheten for å kunne opptre anonymt også tiltrukket seg folk med mindre hederlige hensikter, og Bitcoin fått et blandet rykte etter avdekking av flere slike tilfeller.

Interesse fra finansmiljøene

Imidertid har også de store finansinstitusjonene sett potensialet som ligger i den underliggende blockchain-teknologien, og ser at en slik offentlig delt reskontro vil kunne gi store effektiviseringsgevinster. Det er et paradoks at teknologien som man trodde ville bety slutten for myndighetskontroll og bankenes eneretter, nå blir sett på som en mulig nøkkel til å revolusjonere bankenes back-end systemer.

I Norge har Bankenes Standardiseringskontor (BSK) tatt initiativ til et forum hvor bransjen vil diskutere hvordan digitale valutaer og blockchain kan utløse endringer og nye muligheter. Ambisjonen er å skape et nasjonalt veikart for standardisering og innføring av blockchainteknologi i Norge, og potensielt bli blant de første land i verden som lykkes med dette. EVRY bidrar i dette forumet, og vi ønsker å være blant driverne for den nye teknologien.

Initiativ fra EVRY

I EVRY jobber vi med å teste ut Blockchain-teknologien på syndikering av lån, som utpeker seg som et åpenbart bruksområde. Parallelt ser vi også på andre anvendelser, samt hvordan vi kan drive produktutvikling etter hvert som behovet modnes.

EVRY har laget et whitepaper med tittelen Blockchain – Powering the Internet of Value. I denne dokumentet gir vi et bredt innsyn i teknologien og hvordan denne vil kunne brukes av finansnæringen. Vi ser også på bruksområder innenfor Trade finance, kapitalmarked og nasjonale og internasjonale betalinger.

Les EVRYs whitepaper Blockchain: Powering the Internet of Value her. 

Interessert i mer informasjon?