Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

- Å øke kvinneandelen er ikke bare et kvinneansvar.

3 råd fra Isabelle Ringnes på hvordan du som bedriftsleder kan jobbe med å øke kvinneandelen i bedriften.

I andelening kvinnedagen tok vi oss en hyggelig prat med Isabelle Ringnes om hva bedrifter selv kan gjøre for å øke kvinneandelen sin. Isabelle er svært engasjert i å sette fokus på en inkluderende techbransje for kvinner og brennende opptatt av å øke kvinneandelen i bransjen.

Photocredit Kristoffer Myhre 

 

I tillegg til å ha hverdagen fullt opptatt av sine egne prosjekter, vi er så heldig at Isabelle skal være konferansier på vår største fagkonferanse, FØRST, om 2 uker.

Alt for få kvinner i techbransjen fører til at produkter ofte ikke svarer til kvinners behov, eller gjenspeiler samfunnet generelt dårligere. For at tjenester og produkter skal gjenspeile hele samfunnet er det viktig at flere er med å utvikle dem. Forskjellige nasjonaliteter, kjønn, personligheter og alder tenker ofte annerledes, og har forskjellige behov og perspektiver.

- Kvinneandelen i techbransjen er på vei oppover, men det går for sakte. Derfor må bedrifter og bedriftsledere må sette fokus på å innføre tiltak, sier Isabelle

Vi merker fort at hun brenner for temaet, og har mange meninger om hvordan vi kan øke kvinneandelen i techbransjen.

- Vi i #Hunspanderer mener alle bedrifter først og fremst må ha en grunnmur. Dette er helt essensielt for å kunne lykkes. Etter grunnmuren er etablert kan en fokusere mer detaljert på forskjellige tiltak.

3 råd til en stabil grunnmur

  1. Tiltak må være fundert i og drevet av toppledelsen. Det er de som har posisjon og ressurs til å skape reell endring. De kan ikke gjøre det alene, men endringen må starte hos dem.
  2. Vi må kartlegge problemområdet ut ifra analyser og måle fremgang. Uten tall og analyse er det helt umulig å se hva som fungerer og ikke. Sannheten er at virkeligheten ofte ikke er slik vi tror! Skremmende få bedrifter har detaljert innsikt på hvordan det ligger an med kjønnsbalansen internt. Derfor har vi også utviklet Balance Tool, et verktøy som måler kjønnsbalanse.
  3. Det må finnes en helhetlig strategi. Man kan ikke iverksette et tiltak, for eksempel et mentorprogram, og regne med at alt skal løse seg. Man må gå systematisk og helhetlig til verks og teste tiltakene.

3 råd for forskjellige tiltak

Isabelle har flere tiltak å trekke frem til bedriftsledere. Hun understreker at disse tiltakene ikke er validert, men har hatt effekt i noen bedrifter.

Rollemodeller

- Vi trenger flere synlige rollemodeller! En undersøkelse gjort av Microsoft viser at dersom en jente har en rollemodell innen teknologi er det dobbelt så sannsynlig at hun er interessert i faget.

Selv om det er viktig med rollemodeller presiserer Isabelle at vi ikke må gjøre dette til et kvinneansvar. Flere menn bør engasjere seg. Isabelle har selv opplevd at flere kvinner har kommet til henne og fortalt at de er utslitte av å rekruttere og hente inn kvinner til bedriften.

De føler seg forpliktet til å stå frem gang etter gang for å rekruttere. Ved å være en reklameplakat utad får disse kvinnene mindre tid til å fokusere på arbeidsoppgavene sine. I tillegg er det ofte slik at det kan oppleves som mindre stigmatiserende for menn å snakke om mangfold og likestilling.

Studentene

Det andre tiltaket Isabelle gjerne vil trekke frem, er at vi må ta vare på de som faktisk velger en teknologiutdanning. Det er like viktig å fokusere på de som allerede studerer, som de som skal velge en utdanning.

- Bedrifter må dra til studiesteder. Vi må fortsette å inspirere og engasjere kvinnene som har valgt denne utdanningen, slik at de ikke faller fra. Vise dem hvilke fantastiske muligheter som venter når de er ferdige med utdanningen. Dette gjelder selvfølgelig også for de mannlige studentene.

Innføring av tiltak som gagner begge kjønn

Til slutt trekker Isabelle frem et viktig poeng der bedrifter ofte innfører tiltak som skal gagne kvinner.

- Tiltakene bør ikke introduseres som “likestillingstiltak”. Innfører bedriften tiltak bør det være tydelig at det gagner de ansatte som helhet. Et godt eksempel er bedrifter som innfører fleksitid for at småbarnsmødre skal få en lettere hverdag. Ved å legge det frem slik befester man tanken om at barn bare er kvinners ansvar. Tiltaket er jo i utgangspunktet ikke for småbarnsmødre, det er for småbarnsforeldre.

Isabelle mener at det kan føles stigmatiserende for kvinner og stadig vekk bli introdusert for nye tiltak som er spesifikt rettet mot dem.

- Noen kan føle at det indikerer at de er dårligere enn menn og trenger ekstra hjelp.

I dag er det mange bedrifter som for eksempel har egne lederprogram eller mentorprogram for kvinner. En bedre løsning er kanskje å sørge for at alle disse arenaene har 50% av begge kjønn til stede.

- Det er ikke én fasit for å inspirere kvinner til å ønske seg en fremtid innen techbransjen. Dette målet når vi gjennom en sammensetning av forskjellige tiltak. Men gjennom inspirerende arrangementer, være på studieplassen, og vise frem flere rollemodeller kommer du et stykke på vei! Kvinner bør være med på å utvikle og utnytte oss av de spennende mulighetene innenfor techbransjen.

Fakta om Isabelle Ringnes

Isabelle Ringnes er grunnlegger av TENK, et nettverk som skal inspirere kvinner til å oppsøke utdanning og jobber innen teknologi. I 2015 startet hun i organisasjonen #HunSpanderer sammen med kirurg Marie Louise Sunde. I fjor startet de selskapet #Shesgotthis som tilbyr et digitalt verktøy for bedrifter der de kan måle og bedre kjønnsbalansen internt.

Tidligere denne uken hadde Isabelle og Marie boklansering for deres nye bok «Hvem Spanderer» som handler om fordommene du ikke visste du hadde. Hun lanserte også podcasten Future Forecast om teknologi og ledelse i slutten av februar.

 

Les også

Bransjesnittet viser én av fire, men i Mounias team er halvparten kvinner

Bransjesnittet viser én av fire, men i Mounias team er halvparten kvinner

For å forme fremtiden trenger vi kloke hoder fra hele befolkningen, forklarer HR-direktør.

Les mer
Marianne gir råd til Erna og regjeringen

Marianne gir råd til Erna og regjeringen

Marianne Storsul er utpekt som én av landets fremste tech-kvinner. Hun mener det er viktig å synliggjøre utviklingsmulighetene som jenter kan ha, og hvilken forskjell de kan gjøre for samfunnet, dersom de utdanner seg innen teknologi.

Les mer
Elisa er kvinne nummer 1000

Elisa er kvinne nummer 1000

Hils på Elisa Elmies. Vår kvinnelige ansatte nummer 1000 i Norge. Hurra!!

Les mer