Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Halverte kostnadene ved å sette ut IT-driften

Overføring av driftsansvaret til EVRY har gitt videospesialisten Viju halverte kostnader, og samtidig en oppgradert og mer moderne IT-løsning. 


Norske Viju er en global spesialist på videobasert samhandling og audiovisuelle løsninger. Selskapet har 160 ansatte og er en meget kundesentrisk organisasjon. Kostandsfokus står sentralt og ressursene er rettet mot selskapets kunder og kjernevirksomhet. Fremfor å ha en egen avdeling for IT-drift og maskinvare i et eget datarom, har selskapet valgt å sette ut dette til EVRY.

Et ønske om å ha høy kvalitet på IT-tjenestene til en så lav kostand som mulig, var utgangspunkt ved innhenting av tilbud fra potensielle samarbeidspartnere. Viju inviterte 7-8 leverandører til å komme med tilbud, inkludert EVRY.

– Skal jeg være ærlig forventet jeg at EVRY skulle komme dårlig ut på grunn av selskapets størrelse. Faktum er at EVRY hadde et veldig godt tilbud som passet våre behov. I tillegg til å ha et høyt servicenivå hadde de også den beste løsningen. Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse, god pris og høy IT-kompetanse var utslagsgivende, sier Georg Thingbø, CTO i Viju.


Løsning
EVRY drifter alle Vijus kontorstøtteløsninger. I tillegg til regnskap, fil- og dokument-håndtering har Viju en Office365 løsning fra Microsoft som EVRY nå håndterer. Også basisdriften av samhandlingsløsningen Lync har videospesialisten satt ut til EVRY, og med det frigjort ressursene til å jobbe med det som virkelig var viktig for dem, integrasjon av Lync med andre videokonferanse systemer.

– Selv om vi i Viju er eksperter på Lync har vi likevel valgt å sette ut driften av denne tjenesten. Det er en fjær i hatten til EVRY. Vi ønsker å samle alt av IT-drift og support ett sted for å kunne ha fokus på vårt markedstilbud og våre kunder, sier Thingbø.

Vijus hovedkontor ligger i Stavanger og selskapet følges tett opp av EVRYs regionalkontor med base i byen. Denne nærheten setter teknologisjefen i Viju pris på:

– EVRY har imponert oss både ved å ha stabil drift og med tett og god oppfølging. Vi får veldig god service fra EVRYs lokale regionskontor, og selskapets størrelse gjør at vi ved behov får tilgang til spisskompetanse innen så og si alle IT-områder, sier Thingbø.


Resultat
Thingbø anslår behovet for interne IT-ressurser til å være 6-8 ansatte dersom de skulle stått for IT-drift og support selv. Kompetansebehovet er høyt, noe som betyr høyt lønnede ansatte, og i tillegg kommer maskin- og programvare-kostnader. Thingbø estimerer totalkostnadene til ligge på halvparten av hva Viju selv måtte budsjettert med for en tilsvarende løsning.

– Det er for en SMB-virksomhet som vår dyrt å ha egne IT-folk. Vi er avhengig av et bredt kompetansespekter og en god supportfunksjon. Med EVRY inn som ny leverandør av dette har vi halvert driftskostnadene, samtidig som IT-infrastrukturen er modernisert. Dette har gjort det mulig for oss å gjøre investeringer på områder hvor vi tidligere hadde etterslep, sier Thingbø.

Gjennom ressursfrigjøringen har Viju kunnet gjennomføre flere IT-prosjekter. EVRY har blant annet bistått med spisskompetanse og redesign av Vijus nettverk, samt driftssetting av ny SharePoint løsning. Det har også vært foretatt en oppgradering på klientsiden med investeringer i blant annet Windows Surface nettbrett som erstatning for tradisjonelle bærbare PCer, et bytte både ledelse, salg og prosjektledere gir uttrykk for å være meget fornøyd med.


Les mer om Viju her

Relaterte tjenester

Client as a Service

Client as a Service

Med CaaS får virksomheten fleksibel, sikker og rimelig klientadministrasjon

Les mer
Workspace

Workspace

Vi hjelper din virksomhet med drift av klientutstyr og applikasjoner.

Les mer
Brukerstøttetjenester

Brukerstøttetjenester

Vi leverer brukerstøtte på ulike plattformer og applikasjoner på flere språk hele døgnet, hele året.

Les mer
Network as a Service

Network as a Service

Med NaaS ivarter vi hele livssyklusløpet for kundens nettverk og enheter.

Les mer
Identity Access Management (IAM)

Identity Access Management (IAM)

Mange bedrifter står overfor utfordringer i forbindelse med å sikre at alle ansatte kan jobbe effektivt uansett hvor de er.

Les mer
Datasikkerhet

Datasikkerhet

Trusselbildet for IT-organisasjoner har endret seg betydelig. Samfunnet bruker i økende grad ny teknologi og det oppdages nye trusler og sårbarheter.

Les mer
Nettverkssikkerhet

Nettverkssikkerhet

Er du i stand til å oppdage et forsøk på inntrenging i ditt datanettverk og i dine systemer? Vet du hva slags angrep du er sårbar for?

Les mer
Klientsikkerhet

Klientsikkerhet

Det å beskytte seg mot svakheter i desktop og webapplikasjoner er en viktig del av å møte et selskaps totale informasjonssikkerhet.

Les mer
Security Operations Center (SOC)

Security Operations Center (SOC)

EVRY har et dedikert kompetansesenter for IT-sikkerhet som heter Security Operations Center (SOC).

Les mer
Anti-Malware Operations

Anti-Malware Operations

EVRY har et dedikert kompetansesenter for malware, Anti-Malware Operations (AMO). Vi tilbyr en rekke spesialiserte tjenester.

Les mer
Cloud Computing

Cloud computing

Cloud Computing innebærer en dynamisk leveranse av standardiserte IT-ressurser levert som en tjeneste over nettet etter behov. Også omtalt som tjenester fra nettskyen.

Les mer

Interessert i mer informasjon?