Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Kommunal innbyggerportal styrker e-demokratiet for Västerås by

Etablere det nye kommunale nettstedet Vasteras.se, som skal være ekstra brukervennlig, særlig for innbyggere som har funksjonsnedsettelser. Portalen Vasteras.se skal forbedre servicen overfor innbyggerne og styrke e-demokratiet. En viktig del av dette er den brukervennlige informasjonsstrukturen, som gjør det lett for brukerne å finne den informasjonen og de elektroniske tjenestene de søker etter.

Vasteras.se er et av de første offentlige nettstedene i Sverige som helt og holdent er utviklet i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Dessuten er det bygget opp etter Microsofts globale rammeverk for en kommunal web, CSP (Citizen Service Platform).

- Vi startet med å kartlegge brukerne av Vasteras.se og deres behov. Gjennom hele prosessen har vi også arbeidet med nettstedets tilgjengelighet; grafisk, teknisk og innholdsmessig, sier Åke Lagerberg, kundeansvarlig ved EVRY.

Den nye portalen plasserer brukerne i sentrum ved hjelp av kunnskap og statistikk. Nå kan brukerne løse 55 prosent av oppgavene sine allerede på portalens startside. Plassering av innhold og funksjoner på startsiden tilpasses etter det som er mest etterspurt i portalen. Nettstedet er også integrert med mange eksterne tjenester som det er etterspørsel etter, for eksempel arrangementer, turistinformasjon, vær og ledige stillinger.

Besøkende kan få de fleste sidene på Vasteras.se lest opp av datamaskinen. Taleleseren er implementert som en tjeneste med produktet ReadSpeaker fra Voice Corp.

– I dag er mange moderne nettsteder tilpasset personer som har sterk synsnedsettelse og bruker talesyntese, men denne typen talelesere er en ganske nytt fenomen, sier Siw Adolfson.

Det er også andre som har nytte av den, f.eks. de som har lese- og skrivevansker.

– En annen fordel med portalen er at den ikke krever tilleggsprogrammer som koster penger, for at man skal kunne bruke deler av nettstedet eller dets elektroniske tjenester.

Portalen er utformet for å kunne tilby flere interaktive elektroniske tjenester. I fremtiden skal for eksempel søknader om byggetillatelse, barneomsorg og kjøreordning kunne foregå direkte på nettstedet.

Det nye nettstedet ble lansert våren 2009. Prosjektets overordnede formål var å skape et brukervennlig kommunalt nettsted med god tilgjengelighet, ikke minst for innbyggere med funksjonsnedsettelser. En viktig del av dette er den brukervennlige informasjonsstrukturen, som gjør det lett for brukerne å finne den informasjonen og de elektroniske tjenestene de søker etter.

- Gjennom nettstedet har kommunens innbyggere fått bedre service gjennom økt brukervennlighet og tilgjengelighet. Nå jobber vi med å innføre en rekke elektroniske tjenester. Det nye nettstedet er et første trinn i Västerås sitt mål om å bli en av Sveriges fremste e-kommuner, sier Siw Adolfson, kommunikasjonssjef i Västerås by.

Den forbedrede servicen overfor innbyggerne skal med tiden medføre redusert belastning på byens administrative personale. Antall telefonsamtaler til byen er allerede redusert. De interne prosessene blir suksessivt mer effektive, dels gjennom automatisering og dels gjennom kvalitetssikring, noe som innebærer at alle saker behandles likeverdig.

Lanseringen av det nye nettstedet startet med en betaversjon. Ifølge analyser og spørreundersøkelser ble den meget godt mottatt av de besøkende.

– Nå er nettstedet fullansert. Vi har fått mye ros fra brukerne og ser frem til å fortsette arbeidet med å utvikle nettstedet, sier Siw Adolfson.

Västerås by ønsker å gi personlig service på nettet. Om ikke altfor lang tid kan vi ta oss av alle saker med kommunen direkte fra datamaskinen eller mobilen. Det forventer vi som innbyggere, samtidig som politikerne setter press på kommunene om å utvikle tjenestene på Internett. Veien dit er ikke helt rett, og i tider med nedskjæringer blir det enda mer utfordrende å være en e-kommune i fremtiden.

Relaterte tjenester

Applikasjonsforvaltning

Applikasjonsforvaltning

Applikasjonsforvaltning

Les mer
Elements eBYGGESAK

Elements eBYGGESAK

Elements eBYGGESAK

Les mer
Virksomhetsportaler

Virksomhetsportaler

Kombinasjonen Interaktor og SharePoint gir en funksjonsrik og brukervennlig løsning, som gjør at offentlige virksomheter kan tilby et omfattende sett av digitale tjenester for sine innbyggere.

Les mer
Elements Sak/Arkiv

Elements Sak/Arkiv

Elements Sak/Arkiv

Les mer
Enterprise Content Management

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management

Les mer
Innholdstjenester - infotorg

Innholdstjenester - infotorg

Innholdstjenester - infotorg

Les mer
Skannerløsning valg

Skannerløsning valg

Skannerløsning valg

Les mer
Analyse og styring

Analyse og styring

Analyse og styring

Les mer
Fortsatt mye papir i kommunene

Fortsatt mye papir i kommunene

Hele 2 av 3 kommunale tjenester er fortsatt basert på manuelle rutiner og papirskjemaer, viser en undersøkelse utført for EVRY i 2015.

Les mer
ERP forretningsløsninger

ERP forretningsløsninger

ERP forretningsløsninger

Les mer
Innfordring

Innfordring

Innfordring

Les mer
RiskManager kvalitetssystem

RiskManager kvalitetssystem

RiskManager kvalitetssystem

Les mer
infotorg link

infotorg link

infotorg link

Les mer
Informasjonstjenester ved kommunesammenslåing

Informasjonstjenester ved kommunesammenslåing

Informasjonstjenester ved kommunesammenslåing

Les mer