Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Trafikkforsikringsforeningen fikk nytt system for forsikringsforhold på motorvogn

TFFAuto er en tjeneste for håndtering av alle skadeforsikringsselskapenes informasjon om forsikringsforhold på motorvogner.


Leveransen omfattet utvikling og idriftsetting av systemløsningen TFFAuto, og deretter løpende tjenesteleveranse. Utviklingsprosjektet hadde et omfang på rundt 7000 timer, og første versjon av tjenesten ble produksjonssatt i februar 2007.


Ved å bygge TFFAuto på en tjenesteorientert distsribusjonsplattform tilrettelagt for integrasjon mellom ulike datakilder har TFF oppnådd at:
Utviklingskostnadene ble lavere enn den ellers ville vært

  • Utviklingstiden ble kortere enn den ellers ville vært
  • TFF kan kombinere kortsiktige integrasjonsbehov med langsiktige ift systemer og forretningsprosesser
  • Integrasjonen med Det sentrale motorvognregisteret ble forbedret
  • TFFAuto benytter generelle sikkerhets- og administrative moduler i distribusjonsplattformen
  • TFFAuto driftes i et skalerbart driftsmiljø for forretningskritiske tjenester

Avtalen med TFF har også opsjoner om integrasjon av TFFAuto mot andre registre/innholdstjenester. TFFAuto er i tillegg tilgjengelig for skadeforsikringsselskapenes brukere gjennom EVRYs webgrensesnitt www.infotorg.no.

Tjenesteleveransen omfatter blant annet brukerstøtte, administrasjon/tildeling av tilgang til tjenesten i henhold til tillatelser og autorisasjonsnivåer fra TFF, og fakturering for bruken av DSM. Det er rundt 12 000 brukere av TFFAuto i alle skadeforsikringsselskapene i Norge.


Overnevte tjenester har gjennomgående blitt levert til forventet tid, kostnad og kvalitet. Den er del av en høyt fokusert totatlløsning med høy ytelse og betydelig transaksjonsvolum med ca 67 000 transaksjoner pr. dag.

"EVRY oppleves som en aktiv medspiller med forståelse for TFF og selskapets behov, og vi opplever rask respons og proaktiv holdning"

Relaterte tjenester

Content Management

Content Management

Publiseringsløsninger kontrollerer innholdet og din bedrift i alle digitale markedskanaler.

Les mer
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

SharePoint brukes til å strukturere informasjon og håndtere roller i din bedrift.

Les mer
EPiServer

EPiServer

EPiServer er et effektivt verktøy for utvikling av nettsteder - både for eksterne nettverk og intranett.

Les mer
Innholdstjenester

Innholdstjenester

Vi distribuerer informasjon fra 20 ulike offentlige og private registre.

Les mer