Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Outsourcing av IT-Drift


EVRY har sammen med Telenor gjennomført et av Nordens største og mest komplekse outsourcingsprosjekter. All IT-drift som ikke var knyttet til Telenors kjernevirksomhet ble outsourcet til EVRY.


Administrasjonsplattform for Telenor
EVRY har samlet Telenors virksomhet i Norge og utlandet over til en felles administrasjonsplattform.

I løpet av 20 uker ble 10 000 klienter med 9 000 brukere fordelt på 75 lokasjoner i Norge og 11 i utlandet konvertert til en ny felles plattform for distribuert drift. For Telenor omfatter dette 480 applikasjoner fordelt på 30 servere.

Ultraprosjektet har gitt Telenor en kostnadsreduksjon på 500 millioner kroner. Samarbeidet var vellykket og ble bestemt å videreføres og utvides. Ved starten av 2007 inngikk EVRY en avtale om drift av Telenor Mobile i Sverige.

EVRY og Telenor
Outsourcingsavtalen med EVRY har bidratt til at Telenor har skapt en enklere og mer fokusert organisasjon. Driften er effektivisert og det er gitt muligheter til å ta ut betydelige kostnadsreduksjoner. Telenor har fått muligheten til fokusere IT-ressursene sterkere på strategisk styring og på å utnytte IT til fortsatt styrking av konkurranseevnen. Telenor får dessuten tilgang på store og brede kompetansemiljøer som ønsker å utfordre bruken av IT både operativt og strategisk.

Relaterte tjenester

Applikasjonsdrift

Applikasjonsdrift

Applikasjonsdrift maksimerer applikasjonenes verdi for din forretning ved å sikre god tilgjengelighet og topp ytelse.

Les mer
Cloud Computing

Cloud computing

Cloud Computing innebærer en dynamisk leveranse av standardiserte IT-ressurser levert som en tjeneste over nettet etter behov. Også omtalt som tjenester fra nettskyen.

Les mer
Databasedrift

Databasedrift

Dårlige svartider på viktige forretningsapplikasjoner skaper misnøye og er en betydelig stressfaktor for virksomhetens medarbeidere.

Les mer
Verdensledende datasenter

Verdensledende datasenter

EVRY og DigiPlex har utviklet og bygget Norges største datasenter på Fet i Akershus. Våren 2015 flytter kundene inn til et datasenter med høy miljøstandard og den nyeste digitale skyteknologien.

Les mer
Virtuell server

Virtuell server

Virtuell Server er å betrakte som kundens Private Cloud i våre sikre datasentre, der tjenesten dynamisk tilpasses kundens behov. 

Les mer
Serverdrift

Serverdrift

Stadig flere virksomheter møter store utfordringer med selv å drifte egne servere. Det krever også store ressurser.

Les mer
Datalagring

Datalagring

EVRY sørger for sikker lagring av virksomhetskritiske data for noen av Norges største virk­som­heter.

Les mer
Backup og restore

Backup og restore

Stadig flere ser betydningen og verdien med å beskytte virksomhetskritiske applikasjoner og IT-infrastruktur mot nedetid og tap av data.

Les mer
Network as a Service

Network as a Service

Med NaaS ivarter vi hele livssyklusløpet for kundens nettverk og enheter.

Les mer
Identity Access Management (IAM)

Identity Access Management (IAM)

Mange bedrifter står overfor utfordringer i forbindelse med å sikre at alle ansatte kan jobbe effektivt uansett hvor de er.

Les mer
Datasikkerhet

Datasikkerhet

Trusselbildet for IT-organisasjoner har endret seg betydelig. Samfunnet bruker i økende grad ny teknologi og det oppdages nye trusler og sårbarheter.

Les mer
Nettverkssikkerhet

Nettverkssikkerhet

Er du i stand til å oppdage et forsøk på inntrenging i ditt datanettverk og i dine systemer? Vet du hva slags angrep du er sårbar for?

Les mer
Klientsikkerhet

Klientsikkerhet

Det å beskytte seg mot svakheter i desktop og webapplikasjoner er en viktig del av å møte et selskaps totale informasjonssikkerhet.

Les mer
Security Operations Center (SOC)

Security Operations Center (SOC)

EVRY har et dedikert kompetansesenter for IT-sikkerhet som heter Security Operations Center (SOC).

Les mer
Anti-Malware Operations

Anti-Malware Operations

EVRY har et dedikert kompetansesenter for malware, Anti-Malware Operations (AMO). Vi tilbyr en rekke spesialiserte tjenester.

Les mer