Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

ITF med Norges mest brukervennlig app for taxibestilling?

ITF er et heleid datterselskap av Taxus Norge AS og har sitt fokus på leveranse og drift¬ av komplette løsninger for taxivirksomhet. De integrerer taksameter, turformidling og betalingsløsninger i bil fra anerkjente samarbeidspartnere med egenutviklede systemer for sentralen. ITF tilbyr standardiserte grensesnitt inn mot sentralsystemene, slik at utvalgte  partnere kan lage verdiøkende tjenester som tilbys brukerne.

ITF har nå utviklet appen Svippr - Taxi med ett trykk. 


Utfordring

ITF ønsket å få Norges mest brukervennlige app for bestilling av taxi. Appen lar deg bestille taxi der du er, med bare ett enkelt trykk. Du kan også bestille og få beskjed når taxien kommer på din smartklokke. Når taxien er på vei kan du følge med hvor den er i kartet. I etterkant er det enkelt å hente ut kvitteringer til blant annet reiseregninger. Det er i tillegg utviklet en egen funksjon for flytaxi med samkjøring. Målsetningen med å utvikle appen var å samle ITF sine kunder fra flere velrenomerte taxisentraler inn under en felles merkevare.


Løsning

For å kunne forene de ulike taxisentralene har EVRY i denne prosessen utarbeidet en ny grafisk profil og merkevarestrategi for appen. Her ble det også levert en reklamefilm. Løsningen ble brukertestet i form av en guerrillatest der appen ble vist til potensielle brukere for å undersøke den underliggende brukervennligheten til løsningen. Det ble også tatt høyde for universell utforming i forhold til designvalg i løsningen.


Roller

En forretningsutivkler hadde ansvaret for å overse den digitale strategien samt å bistå i videreutvikling av ideene ITF hadde for appen. Utforming av skisser og design ble utført av to grafiske ressurser som også spesialiserer seg innenfor UX og interaksjonsdesign. De samme ressursene hadde ansvaret for å teste løsningen på de potensielle brukerene. Selve applikasjonene ble utformet av mobilutviklere med ekspertise på iOS og Android utvikling. De hadde også ansvar for å sette seg inn i designrammeverket sammen med de grafiske ressursene.


Teknologi & metodikk
Illustrator, HTML5, CSS3, iOS, XCode, Android, Bootstrap, Foundation
UX, digital strategi, prototyping, brukertesting, storyboarding

 

Oppnådd resultat

Med et tverrfaglig team har EVRY fulgt ITF helt fra konsept og til ferdig produkt. Ved ferdigstilling av prosjektet har ITF fått et produkt med et unikt uttrykk og branding. De har også fått innsikt i hva brukerne tenker, og har fått mulighet til å forstå deres behov når de skal bruke appen til å bestille og håndtere taxiturer.

"Svippr er kanskje den mest funksjonsrike og brukervennlige taxiapp’en i Norge i dag. Vi hadde ikke kommet dit uten et tett samarbeid med EVRY fra første dag. De har vært løsningsorienterte, provosert oss på endringsvilje og laget et etter vårt skjønn smakfullt design både på selve app’en og markedsmateriellet rundt."

-Olav Kveim, Daglig leder ITF

Svippr

TrønderTaxi er en av kundene som bruker Svippr. Her er Grethe Dahle sitt fordrag fra IT-puls i Trondheim i 2016.ITF
er et heleid datterselskap av Taxus Norge AS og har sitt fokus på leveranse og drift av komplette løsninger for taxivirksomhet. De integrerer taksameter, turformidling og betalingsløsninger i bil fra anerkjente samarbeidspartnere med egenutviklede systemer for sentralen. ITF tilbyr standardiserte grensesnitt inn mot sentralsystemene, slik at utvalgte  partnere kan lage verdiøkende tjenester som tilbys brukerne.