Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Workspace fra EVRY gir Storebrand økt fleksibilitet

Mer enn ti år etter at driftsansvaret for Storebrands PC-park ble outsourcet til EVRY, er samarbeidet nå løftet til et nytt nivå. – For oss handler det om fleksibilitet, forutsigbarhet og teknologitilgang, fastslår Dag Nordlund, plattformansvarlig i Storebrand.

 

Helhetlig tjeneste
Gjennom avtalen på Workspace kjøper Storebrand klientutstyr som en tjeneste (Client as a Service) som innebærer at PC-ene for samtlige 2200 brukere eies, leveres, driftes og avhendes av EVRY. – Et nytt og viktig skritt for å sikre maksimal fleksibilitet i konsernet. Samarbeidet gir medarbeiderne gode løsninger til forutsigbare kostnader, og vi har et samarbeidsklima der Storebrand og EVRY hele tiden utfordrer hverandre for å oppnå forbedring, forteller Dag Nordlund. 

Behov for skalerbarhet
Storebrand er i endring, derfor er selskapet opptatt av at samarbeidet skal gi fleksibilitet både i volumer og teknologi. Maskinvalgene er gjort i en testlab sammen med EVRY, der de konkluderte med å velge maskinvare fra Lenovo. 

Flesteparten av Storebrands brukere er avhengig av tilgang til systemene uavhengig av hvor de befinner seg, og bærbare maskiner utgjør hovedtyngden i PC-parken. Dag Nordlund understreker at de hadde et ønske om å standardisere på færrest mulig PC-modeller. - Fleksibilitet i avtalen er likevel nødvendig, ikke minst fordi enkelte brukergrupper kan ha fordeler av andre løsninger når vi senere tar i bruk Windows 10.

Bruker EVRYs tankesenter
Nye maskiner til Storebrands brukere klargjøres i EVRY tankesenter etter et avtalt oppsett for Storebrand. I tillegg kan brukerne selv installere programvare som er utenfor grunnoppsettet, noe som enkelt kan utføres fra en nettside designet for formålet. EVRY håndterer alt av service og support gjennom maskinens levetid, inkludert bærekraftig avhending av maskinene etter tre års bruk. Sikker sletting av data inngår i dette, noe som er kritisk for et selskap av Storebrands karakter. 

Dag Nordlund ser at CaaS-avtalen forenkler Storebrands egen drift og bidrar til høyere forutsigbarhet i hverdagen. – Samarbeidet med EVRY gir oss økonomisk gevinst sammenlignet med å eie og administrere maskinene selv. Den aller viktigste fordelen er likevel at vi kan fokusere mer på egen kjernevirksomhet, sier han.

Dynamisk samarbeid
Samarbeidet mellom EVRY og Storebrand er bygget på langsiktighet, med jevnlige møter og åpenhet rundt alle forhold. Begge parter er innforstått med at teknologi, bransjer og krav fra brukerne hele tiden er i endring, noe avtalene også må være åpne for. Storebrands plattformansvarlig ser for seg at samarbeidet vil utvikles dynamisk også gjennom de neste årene. – Det er det ingen tvil om, det kan handle om alt fra økt bruk av mobile enheter til nye krav til bærekraftig avhending. Da får vi ytterligere gevinst av å ha mer enn ti års historikk og samarbeid å bygge på. Samarbeidsforholdet med EVRY innenfor CaaS er hele tiden i utvikling, og det bidrar til at vi kan utnytte våre egne ressurser til å levere best mulig tjenester til våre kunder, avslutter Dag Nordlund i Storebrand.

Relaterte tjenester

Client as a Service

Client as a Service

Med CaaS får virksomheten fleksibel, sikker og rimelig klientadministrasjon

Les mer