Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Mindre administrasjon med nye løsninger

Med ansvar for 2,8 millioner kvadratmeter er Statsbygg en av landets største eiendomsforvaltere. Nye og mer effektive løsninger for regnskap, innkjøp, og prosjektstøtte gjør at Statsbygg kan bruke mer tid på sin kjernevirksomhet – og mindre på administrasjon.


Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. For å kunne tilby gode, kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter, er behovet for effektiv systemstøtte viktig.

Både regnskapssystemet og prosjektstyringssystemet i Statsbygg var modent for oppgradering eller utskiftning. Etter gjennomført konkurranse inngikk Statsbygg kontrakt med EVRY om dette arbeidet. Det å utvikle en smartere og mer moderne løsning basert på standardkomponenter var viktig for Statsbygg.


Løsning

Regnskapssystemet er oppgradert og tilpasset ny statlig kontoplan og nye statlige regnskapsstandarder. Dette stod sentralt i prosjektet. Det ble samtidig rullet ut en ny løsning for innkjøp med oppfølging av kontrakter og bestilling av varer og tjenester. I tillegg ble det innført nytt system for prosjektstyring og ny løsning for utveksling av data mellom systemene.

For regnskap ble siste versjon av Oracle e-Business Suite valgt. Denne ble tett integrert med en prosjektstyringsløsning fra Norconsult og timeregistreringsløsningen WinTid, sistnevnte levert av CGI. For å få det hele til å spille best mulig sammen ble det benyttet en integrasjonsmotor fra Oracle SOA Suite. 


Resultat
Statsbygg har med den nye virksomhetsløsningen fått et moderne og brukervennlig standardsystem med bedre dokumentasjon og sporbarhet. Dette bidrar til at Statsbygg på sikt kan bruke mer tid på sin kjernevirksomhet og mindre tid på administrasjon. Statsbygg har med det nye systemet fått økt oversikt og kontroll, blant annet gjennom automatiserte prosesser for sporing mellom inngåtte avtaler og betaling.

Det er også blitt langt bedre integrasjon mellom de ulike systemene, noe som har ført til at kvaliteten på masterdata har økt vesentlig.

– Vi har fått en mer robust og effektiv løsning med bedre sporbarhet og dokumentasjon. Løsningen er fremtidsrettet og baserer seg på etablerte standardprodukter. Arbeidsprosessene på tvers av regnskap, innkjøp og prosjektstyring er med den nye løsningen mye bedre integrert enn tidligere, sier Sigurd Lunde, prosjektleder i Statsbygg.

Tett samarbeid
Prosjektet har vært vellykket med leveranser i henhold til avtalt kvalitet, tid og kostnad. 

Riktig kompetanse og god samarbeidsform var avgjørende for å få til dette. I dette prosjektet arbeidet Statsbygg og EVRY tett sammen i et felles prosjektlokale i Victoria Terrasse. På det meste var 40-50 prosjektdeltakere samlet.

– Det å etablere ett felles team som drar i samme retning er viktig. Mye av grunnen til at vi har lykkes godt med dette prosjektet er at partene har hatt et omforent syn på hva som kreves for å få til god prosjektgjennomføring, og at vi har vært tett på i hele prosessen. EVRY har vist god kompetanse og evne til å håndtere komplekse prosjekter på en profesjonell måte. Det har vært en viktig suksessfaktor, sier Lunde.


Fakta om prosjektet
Omfang: 60 MNOK
Løsninger:
Prosjektstyring: ISY Prosjekt Økonomi, ISY Prosjekt Plan (Norconsult) og Oracle Project (Oracle eBusiness Suite R12)
Innkjøp: Oracle Purchasing og iProcurement (Oracle eBusiness Suite R12)
Regnskap: Oracle Financial (Oracle eBusiness Suite R12)
Integrasjon: Oracle Service Bus (Oracle SOA Suite)

 

Foto: Mette Randem

Relaterte tjenester

Oracle ERP-løsninger

Oracle ERP

EVRY har et av Norges ledende Oracle-miljøer. Våre konsulenter har lang erfaring og bred kompetanse på Oracle-teknologi.

Les mer

Kontakt meg