Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Strømlinjeforme IS/IT og redusere kostnadene sammen

Ved slutten av 2007 ble det bestemt at Statoil skulle slås sammen med Norsk Hydros olje- og energidivisjon og danne et nytt selskap: StatoilHydro, senere kjent som Statoil. Dette krevde en overføring og sammenslåing av Hydro O&E's eksisterende system og infrastruktur med Statoils rundt 6000 PC-er, 1300 servere, 400 applikasjoner og 80 TB data. Samtidig måtte de to miljøene harmoniseres, og unødvendig infrastruktur og unødvendige applikasjoner måtte fjernes.

Under migrasjonen var det avgjørende å opprettholde en stabil drift for ikke å påvirke den normale forretningsvirksomheten. Ikke desto mindre skulle migrasjonen gjennomføres så raskt som mulig for å spare tid og dermed også kostnadene ved å måtte drifte to miljøer.

Exit Management-prosessen

Dette var tidenes største IT-prosjekt noen sinne i Norge hva gjelder størrelse og kompleksitet. Vår lange og vellykkede erfaring med å håndtere liknende prosesser var sannsynligvis en av grunnene til at EVRY ble valgt til å lede programmet «Exit Management», som ble satt i gang etter det første fusjoneringsprosjektet.

Samtidig som EVRY ledet den formelle program- og prosjektstyringen krevde prosessen en svært tett og presis koordinering med Statoils IS/IT og forretningsorganisasjon. Sammen definerte og enes vi om hva som skulle endres eller fjernes, hvordan det skulle gjennomføres og når det skulle skje. Det var dette tillitsfulle og tette samarbeidet mellom de forskjellige partene som var nøkkelen til at prosjektet kunne lykkes. EVRY skulle også virke som rådgiver og bidra til å balansere de motstridende kravene om forenkling og harmonisering av IT-systemene ved å opprettholde en stabil drift.

Totalt håndterte programmet mer enn 240 individuelle «sluttsedler» og hadde på det meste 11 prosjektledere fra EVRY og flere enn 120 EVRY-ansatte til å gjennomføre endringene. Alle endringene ble utført i samsvar med Statoils egne prosesser og ved hjelp av deres systemer og verktøy.

Som følge av Exit Management-prosessen har Statoil og EVRY klart å:

  • implementere en felles førstelinje for brukerservice
  • harmonisere 320 dupliserte applikasjoner
  • legge ned og/eller fryse 170 gamle Hydro-applikasjoner
  • arkivere 6400 innbokser
  • migrere 36 nødvendige Hydro-applikasjoner til Statoil
  • slette eller arkivere 350 Notes-databaser
  • legge ned 1100 UNIX-servere og 130 Windows-servere
  • migrere LAN-tjenester i alle fasiliteter
  • migrere 40 WAN-forbindelser

Exit-prosessen er utført med minimale driftsavbrudd og et minimum av ikke-planlagt nedetid for de berørte systemene. Exit-programmet har medført kostnadsreduksjoner som er fulgt opp profesjonelt av EVRYmed tydelig KPI-rapportering.

Selv om kostnadsreduksjonen var en hovedprioritet førte prosessen også til andre fordeler. For eksempel et enklere systemlandskap med økt gjennomsiktighet for applikasjonene og en harmonisert brukeropplevelse – med samme brukergrensesnitt og prosesser uavhengig av om systemene opprinnelig kom fra Hydro eller Statoil.

Relaterte tjenester

Maskinvare

Maskinvare

EVRY er en av de største aktørene i Norge innen leveranse av IKT-maskinvare og programvare til privat og offentlig sektor.

Les mer
Lisens

Lisens

Å forstå lisensregler og avtaler, samt hvordan disse kan hjelpe deg med å realisere forretningsgevinster, er essensielt.

Les mer