Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Navigerer Sjøfartsdirektoratets IT-leveranser

Som Sjøfartsdirektoratets leverandør på IT-drift har EVRY etablert gode basisløsninger med høy tilgjengelighet. Utover egne IT-leveranser har EVRY bidratt til at alle IT-systemer spiller godt sammen. Dette har gitt Sjøfartsdirektoratet en moderne totalløsning som dekker alle IT-behov. 

Sjøfartsdirektoratet har myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner. Når Sjøfartsdirektoratet i 2010 gjennomførte en anbudsrunde på IT-drift, brukerstøtte, nettverk og telefoni, ble EVRY valgt basert på kriteriene kvalitet, gjennomføringsevne og pris.

Sjøfartsdirektoratet legger vekt på digitale tjenester, tilgjengelighet og god service. Høy oppetid på systemene og gode mobilitetsløsninger er essensielt. IT-behovet omfatter drift og forvaltning av ulike kontorstøttesystemer, et saks- og arkivsystem og egenutviklede fagsystemer. I tillegg har direktoratet behov for drift og vedlikehold av nettverk og telefoni, samt håndtering av brukerstøtte.

Lokal partner langs hele kysten
Sjøfartsdirektoratet har hovedkontor i Haugesund. Det er viktig for direktoratet å ha robuste systemer som er tilgjengelige for deres 330 ansatte, uansett hvor de befinner seg. De ansatte er fordelt på 17 lokasjoner spredt langs den norske kysten, og mange av de ansatte jobber i felt.

– Vi har ansatte på mange lokasjoner langs kysten og en rekke inspektører som befinner seg i havner og ute på skip. Den nærheten som EVRY tilbyr der vi opererer, er viktig for oss. Det å ha en samarbeidspartner med høy kompetanse og et fotavtrykk i alle regioner hvor vi har virksomhet er en stor styrke, sier Sverre Rossebø, leder for IT, arkiv og servicekontor i Sjøfartsdirektoratet.

Fremtidsrettet
I tillegg til klassiske kontorstøtteløsninger som regnskap, drifter EVRY direktoratets saks- og arkivsystem Ephorte. Dette er et system som oppfyller alle lovpålagte krav. I tillegg drifter EVRY Sjøfartsdirektoratets egenutviklede fagsystemer for håndtering av sertifikater for sjøfolk og skip, som er svært viktig for sjøfartssektoren.

– Gjennom samarbeidet med EVRY har vi tilgang til mye forskjellig spisskompetanse som det er kostbart å ha selv. EVRY leverer høy kvalitet og har bidratt til at vi har fått stabile og moderne IT-systemer med gode brukerflater, sier Rossebø.

Teknologi-los
EVRY har sydd sammen en god totalpakke basert på egne løsninger, andre leverandørers leveranser og eksiterende offentlige IT-løsninger som Sjøfartsdirektoratet benytter. Løsningene følger offentlige forvaltningsregler og er godt tilrettelagt for å møte Sjøfartsdirektoratets behov.

– EVRY er en god samarbeidspartner som tenker helhetlig og bidrar til å videreutvikle vår virksomhet. Selv om EVRY er vår hovedpartner på IKT har vi også andre IT-leverandører inne. EVRYs evne til å samarbeide med våre andre leverandører er svært viktig for oss og bidrar til at vi har fått løsninger som er godt tilpasset våre behov, sier Rossebø.

EVRY har blant annet bistått med en Microsoft Lync (Skype for business)-løsning som gjør at møter på tvers av avdelingskontorene nå kan skje via PCer og video. Dette gjør at direktoratet har bedret samhandlingen på tvers av lokasjoner og sparer reisekostnader.

– EVRY har stor gjennomføringsevne og vi opplever at våre behov blir godt ivaretatt. Lync-løsningen er et godt eksempel på dette. Denne løsningen både effektiviserer oss og reduserer våre kostnader, sier Rossebø.

Kontakt meg