Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

SINTEF har outsourcet lønn- og regnskapstjenester

Få mer tid til kjernevirksomheten


«Lønn- og regnskapstjenester er ikke en del av kjernevirksomheten til SINTEF, og vi har derfor valgt å outsource denne tjenesten. SINTEF har gjennom en omfattende tilbudsprosess valgt EVRY økonomitjenester som sin leverandør av disse tjenestene», sier Anne Lise Aunaas, økonomisjef, SINTEF.

SINTEF er en av EVRYs største kunder innen lønn- og regnskapstjenester. De er et internasjonalt, privat og uavhengig forskningskonsern. Innen oppdragsforskning er SINTEF blant de fire største i Europa, og bidrar hvert år til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og forskningsbasert rådgivning. SINTEF er en prosjektbasert organisasjon, og omfatter ca. 9000 prosjekter, og har en omsetning på ca. 3,2 mrd.

EVRY har ni ansatte som jobber direkte med SINTEF, og oppgavene omfatter blant annet lønn, inngående faktura, remittering, utgående faktura og avstemminger. Det er viktig å være til stede og tilgjengelige for kundene, derfor har hvert institutt  sin dedikerte kontaktperson, som følger opp kunden og kan bistå med svar på spørsmål og support på system.

«EVRY Økonomitjenester har lang erfaring med både Maconomy og Personec. SINTEF hadde i tilbudsprosessen fokus på at leverandøren skulle ha stor innovasjonsevne. I tillegg ønsket vi å ha forutsigbarhet både på pris og av leveransen. EVRY økonomitjenester gir oss en prismodell som er forutsigbar, og som oppmuntrer til innovasjon og utvikling av tjenestene i tråd med utviklingen i markedet. EVRY har også stor erfaring med kunde på SINTEF sin størrelse.», forteller Aunaas videre.

EVRY er også i gang med et spennende prosjekt på HR-siden i SINTEF, hvor leveransen er implementering av Aditros HRM-suite.

Relaterte tjenester

System

System

Vi tar utgangspunkt i deg som kunde, og bistår med å skreddersy en løsning tilpasset dine behov.

Les mer