Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

I informasjonssamfunnets fremste rekke

Schibsted Media Group er et internasjonalt mediekonsern med virksomheter i 27 land og rundt 7.400 medarbeidere. I konsernet inngår blant annet Aftenposten, VG, Bergens Tidende, og finn.no. Schibsted Media Group er også engasjert i nyhetsmedier i Sverige, Frankrike, Spania, Estland med flere.

Få bransjer er i like stor grad som mediebransjen avhengig av IT-systemene. I landets største mediehus skal 2000 IT-servere driftes og overvåkes døgnet rundt.

Informasjonssamfunnet krever tilgjengelighet hele døgnet, med en kontinuerlig informasjonsflyt til hele verden. For Schibsted Media Group betyr det at de hele tiden må ligge i forkant av det moderne mediesamfunnet. En av forutsetningene er at serverparken er operativ til enhver tid.

 – Gode administrasjonsverktøy for serverparken er helt nødvendig for å sikre kontinuerlig drift, konstaterer Endre Vassdal, IT-konsulent i Schibsted IT.

Schibsted har lenge benyttet Microsoft System Center som administrasjonsverktøy, og Vassdal var nylig ansvarlig for selskapets oppgradering av Microsoft System Center Operations Manager (SCOM) til siste versjon (2012). Denne løsningen overvåker nå mer enn 300 Windows-servere på ulike steder i Schibsteds komplekse organisasjon, og nye servere implementeres fortløpende.

Endre Vassdal forteller at installasjonen av SCOM er omfattende og til tider kompleks, og at det er helt nødvendig å ha god oversikt for å utnytte kontroll- og rapporteringsfunksjoner fullt ut.

- Det var helt avgjørende å få bistand fra EVRYs kunnskapsrike konsulenter i implementeringsfasen. De spilte en viktig rolle under installasjon og konfigurering, og vi har også i etterkant hatt møter der vi diskuterer konkrete problemstillinger og EVRY kommer med råd eller bistår med tilpasninger, forteller Vassdal .

En kritisk faktor er innstilling av varslingsrutiner.

– Når en server er i ferd med å nå taket innenfor et område, for eksempel diskplass eller CPU-ytelse, skal det gå presise varslinger til de riktige personene, slik at problemet kan håndteres på et tidlig stadium. Samtidig er det viktig at det ikke varsles i utiden, for da kan også de kritiske advarslene bli oversett. I det hele tatt dreier dette seg om å ha det beste overvåkningsverktøyet og de beste rutinene. Vi opplever at SCOM er et uunnværlig verktøy for å sikre nødvendig oversikt og tilgjengelighet for serverparken, sier Vassdal.

Totalt har Schibsted IT driftsansvaret for mer enn 2000 servere, lokalisert i Posthuset (Oslo) og i et eksternt datasenter. Applikasjoner som kjører på produksjonsservere håndteres av selskapet Schibsted Norge IT. Noen måneder etter implementeringen av SCOM 2012 er prosjektansvarlig Endre Vassdal fornøyd. Samtidig er det først nå konsernet kan begynne å hente ut gevinstene.

 – Det er en betydelig investering, men den tjener seg inn over tid. Servertilgjengelighet er en kritisk suksessfaktor for et selskap som vårt, og vi hadde i en tid merket begrensningene i SCOM 2007. Nå er vi rustet for de nærmeste årene, og vil ta SCOM 2012 i bruk for nye servere og applikasjoner løpende. Det er et av mange bidrag til at Schibsted også i fremtiden kan være landets ledende mediekonsern i et stadig mer kravstort informasjonssamfunn, sier han.

EVRY har gjort et strategisk valg om å være kompetanseledende på Microsofts System Center-plattform. Utdanning av konsulenter og MVP-er (Most Valuable Professionals) er et viktig ledd i å kunne tilby markedets beste kompetanse på denne plattformen. EVRY har flere av landets dyktigste konsulenter på dette og andre Microsoft-områder, og er Microsoft Gold Partner.

Relaterte tjenester

Effektivisering av datasenter

Effektivisering av datasenter

Høy tilgjengelighet, fleksibilitet og kostnadskontroll setter høye krav til infrastruktur og administrasjon.

Les mer
Business Collaboration

Business Collaboration

Business Collaboration tilrettelegger for samhandling. Samhandling skaper entusiasme og inspirasjon.

Les mer
Virtualisering

Virtualisering

Virtualisering betyr at flere virtuelle serverer samles på én fysisk maskin Dette åpner for nye muligheter.

Les mer