Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Skademodul sikrer medarbeideres rettigheter

Bruk av skademodulen sikrer at medarbeidere som har blitt skadet ikke går glipp av sine rettigheter, sier Knut Andre Haugen, verneleder og Hilde Synnøve Lind, Controller i Sarpsborg kommune.

«Tidligere kunne det ta måneder fra skaden oppstod til at skaden ble forskriftsmessig varslet internt, eller til eksterne tilsynsmyndigheter. Utfylte papirskjemaer ble forlagt, og ofte opplevde en unødvendig lang saksbehandlingstid. Dobbeltregistrering av skaden eller manglende rapportering var også en problemstilling».

Etter å ha tatt i bruk RiskManager Skaderapportering har det ført til en mer enhetlig og  bedre oppfølging. Arbeidet er nå sentralisert til få personer, og ledere på avdelingen er glad for å slippe ansvaret og arbeidet med rapportering av skader.

 

Bedre oppfølging
Dersom det tar for lang tid fra skaden oppstår til den blir vurdert, har arbeidsgiver liten mulighet til raskt å kunne sette inn tiltak og hindre nye skader som konsekvens av oppstått skade. Lov om yrkesskade er skjerpet, og dersom kommunen ikke overholder angitte frister vil dette kunne medføre pålegg og bøter, og i verste fall erstatningskrav.

Verdi i form av bedre omdømme
Rapportering av både avvik og skade inngår som en del av tertialrapportering og årsrapporter. Politikeren får på denne måten innsyn og trygghet for at kommuneledelsen har orden på oppfølging og håndtering av både avvik og skader på ansatte. Kommunen ligger i forkant, og opptrer profesjonelt ved å sikre at medarbeidernes rettigheter blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Fokus på rapportering av skader og forbedringsarbeidet kan bidra til at en unngår alvorlige skader.

Besparelser
Systemet gir uten tvil store besparelser i form av spart tid. Det er enklere å registrere
og følge opp rapporterte skader. Tidligere kunne en bruke uforholdsmessig mye tid på å tolke de håndskrevne skademeldingene. At alle meldingene kan leses som «trykt skrift» er en stor fordel, i tillegg kan en sende skjema tilbake for mer utfylling om skjemaet er mangelfullt utfylt.

Bedre intern kommunikasjon

En viktig støtte i arbeidet er e-post varsling med meldinger om oppgaver som skal løses. Dersom meldte skader ikke tas til vurdering innen angitte frister sendes også varsel til ansvarlig skadebehandler. Det meldes også automatisk tilbake til den som har rapportert skaden, slik at de kan følge med i hvordan skaden meldes videre til andre instanser. Systemet dokumenterer at en har orden på oppføling av innrapporterte skader på ansatte.


OM SKADERAPPORTERING:
Modulen ivaretar kravene gitt i Arbeidsmiljølovens, Internkontrollforskriften, Lov om folketrygd og Lov om yrkesskadeforsikring om lovpålagt Skaderegistrering.

 


Om Sarpsborg kommune:
• Østfolds nest største kommune. • En moderne digital kommune, og ligger helt i front  når det gjelder bruk av moderne løsninger. • Anskaffet RiskManager Kvalitetssystem i 2010. • Samarbeidspartner i utvikling av skademodulen.

Relaterte tjenester

RiskManager Kvalitetssystem

RiskManager Kvalitetssystem

RiskManager Kvalitetssystem passer både til offentlig og privat sektor, og kan benyttes for ISO-sertifisering.

Les mer
ephorte

ephorte

Ephorte er et brukervennlig sak- og arkiv system som oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden.

Les mer
ESA8

ESA8

ESA8 gir en helt ny brukeropplevelse for offentlig saksbehandling. Vi har gjort det enkelt å jobbe med flere saker og arbeidsoppgaver samtidig.

Les mer

Interessert i mer informasjon?