Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Field Service Management

EVRY og Rolls-Royce Marine har i flere år jobbet målrettet for å forbedre hele serviceprosessen. Resultatet har blitt en prisvinnende løsning som stadig flere kunder etterspør.

For å levere god service og oppnå høy kundetilfredshet, er det viktig for Rolls-Royce Marine å ha verktøy som gir enkel oversikt over alle oppdrag og alle reisemontører. De er avhengig av å raskt kunne tildele riktig ressurs til rett oppdrag. Tidligere var denne prosessen basert på Excel, telefon, epost og papir. Det ble vanskelig å fortsette slik etter hvert som selskapet vokste og ble mer globalt, og etter hvert som det ble strengere krav til samarbeid på tvers av enheter.

I etterkant av et oppdrag dokumenterer reisemontørene sitt arbeid i en servicerapport. Det har vært ulik praksis i forhold til utfylling av servicerapporten. Dette har noen ganger ført til mangelfull informasjon som har krevd etterarbeid i forhold til innsamling av riktig fakturagrunnlag. Med skiftordninger på fire uker på og fire uker av tar det lang tid før backoffice mottar timelister og servicerapporter. Dette medfører en tidkrevende faktureringsprosess og unødvendig høye kapitalkostnader. 

Over tid har det blitt utviklet to løsninger som strømlinjeformer arbeidsprosessen fra et oppdrag mottas og koordineres til det utføres og faktureres. 

1. Global Scheduler er en kartbasert løsning som gir oversikt over reisemontørenes kompetanse, erfaring og tilgjengelighet, samt trendanalyser og erfaringsbase. Denne løsningen ble kåret til årets beste IT-løsning i hele Rolls-Royce i 2010. Global Scheduler brukes daglig av 220 servicekoordinatorer til å finne riktig person til rett oppdrag.

2. Mobile Worker gjør det mulig å registrere timer, generere servicerapport med nødvendig innhold, ta bilder og få signatur og tilbakemeldinger fra kunden direkte på iPad. Rapporten synkroniseres med en web-portal hvor backoffice-personell godkjenner servicerapporten og fakturaen før de sendes til kunde.

Som et resultat av Field Service Management har Rolls-Royce Marine:

  • redusert reisekostnader og forbedret kundetilfredshet ved å sende riktig person til rett oppdrag
  • fått en mer strukturert arbeidsprosess enn den som var basert på Excel, telefon, epost og papir
  • 40 kontorer som nå kan dele ressurser på tvers 24/7
  • bedre oversikt over personell, noe som gir bedre HMS og større mulighet til å følge opp medarbeidere som utfører oppdrag i farlige deler av verden
  • redusert tiden det tar å fakturere en kunde med opptil 80 % . Dette gir forventet besparelse på €600K per år
  • forbedret servicerapporten til kunder
  • redusert de administrative og operasjonelle kostnadene
  • strukturert data som gir bedre grunnlag for måling og oppfølging av nøkkelprosesser
«Vi forventer å redusere tiden det tar å fakturere en kunde med opptil 80 % på standard servicejobber» Anders Paulsen, Rolls-Royce Marine

Rolls- Royce Marine er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. Selskapet leverer tjenester og utstyr til over 4000 kunder på verdensbasis.