Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Betydelige kostnadsbesparelser med IT-tjenester fra EVRY

Et sterk strategisk partnerskap videreføres gjennom en omfattende IT-tjenesteavtale som er inngått mellom EVRY og Posten Norge.


Posten-konsernet har i dag mer enn 200 ulike it-kontrakter fra 150 ulike leverandører. Når disse kontraktene nå skal samles på noen få leverandører, vil det gi bedre og billigere it-drift.

– Vi ønsker at it skal legge bedre til rette for konsernets strategi om å bli et integrert nordisk post- og logistikkonsern. Reduserte driftskostnader vil gjøre det mulig å utvikle ny funksjonalitet som er viktig for å skape konkurransefortrinn, sier prosjektansvarlig Sven Langerak  i Posten Norge. 


Det sterke strategisk partnerskapet videreføres gjennom ved at EVRY skal levere et bredt spekter av IT-tjenester til Posten Norge som omfatter leveranse av infrastrukturtjenester og basisdrift, applikasjonsdrift for utvalgte applikasjoner, nettverkstjenester og WAN, samt kontorstøtte for alle ansatte i Posten konsernet. I leveransene inngår også et transisjonsprosjekt for å flytte løsningene over på en ny industristandard plattform.


Som resultat av overgang til mer effektive IT-løsninger vil Posten få betydelige kostnadsbesparelser i gjennom avtalen med EVRY.

– Vi har utarbeidet en fler-leverandørmodell (multisourcing) for Postens IT-tjenester. Det innebærer at vi får noen få viktige leverandører. Når vi har alt på plass har vi lagt til rette for nye og fremtidsrettede IT-løsninger for Posten Norge, sier IT-direktør Morten Stødle i Posten Norge AS.