Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Örebro fylkes landsting

God pleie bygger på at pleiegiverne har riktig informasjonsgrunnlag for de mange livsviktige beslutningene som skal tas for pasientens velbefinnende. For å trygge og fremfor alt sikre kvaliteten innen helsesektoren har Örebro fylkes landsting valgt å jobbe med IT-systemet. Blant annet er man i dette landstinget deltaker i det nasjonale IT-prosjektet NPÖ (Nationell Patientöversikt), som skal sikre at rett pasient får rett pleie til rett tid.

Örebro fylkes landsting har i mange år brukt journalsystemet EVRY Cross for å gi pleiegiverne større trygghet i sin kontakt med pasientene.

– Vi vil nå også bruke EVRY legemiddelmodul integrert med vår øvrige IT-støtte for hele landstinget, sier Ulrika Landström, prosjektleder ved Örebro fylkes landsting.

Legemiddelmodulen er utviklet for å kunne tilpasses i samtlige større IT-systemer – nylig ble det f.eks. etablert et samarbeid mellom EVRY og TietoEnator som gjør at modulen kan kobles inn under TietoEnators kliniske portal.

EVRYs fremgang i forretningsområdet Health & Care har også ført til opprettelsen av SUSSA, en kundegruppe der representanter fra medvirkende landsting sammen med EVRY jobber med å utvikle flere og sikrere IT-tjenester og produkter innen helsesektoren.

Örebro fylkes landsting merker at IT-systemet øker sikkerheten i pleien ved på en samlet og velorganisert måte levere all den informasjonen som trengs for å sikre god behandling. Dermed øker også tryggheten for den enkelte pasienten.

Riktig informasjon i rett tid for rett pleiemottaker er en viktig forutsetning for god pleie. I Örebro fylkes landsting bruker man IT-verktøy som en hjelp og har lenge jobbet med journalsystemet EVRY Cross.

For pasientene innebærer et felles IT-system større trygghet i kontakten med pleietjenestene, og for Örebro fylkes landsting innebærer det muligheten til å leve opp til en sikrere helsetjeneste med en felles legemiddelliste for sine 300.000 innbyggere.

Relaterte tjenester

EVRY hjelper norske sykehus å bli best i verden

Sykehus Østfold MetaVision

Sykehuset i Østfold ble nylig vurdert til EMRAM-nivå 6 på den anerkjente HIMSS-skalaen som måler hvor modne sykehus er på kliniske datasystem. Dette er høyest i Norden og blant de beste i verden.

Les mer
GDPR - Hva betyr GDPR for helsesektoren?

GDPR i helsesektoren

EUs nye personvernforordning trer snart i kraft. GDPR gir innbyggere sterkere rettigheter og virksomhetene nye plikter. Hva betyr dette for deg som jobber i helsesektoren? Hvilke krav må dere ta stilling til og hvilke nye muligheter kan åpne seg?

Les mer
Blokkjede i helsesektoren – økt sikkerhet for individet

Blokkjede i helse - økt sikkerhet for individet

Blokkjede omtales som en av de viktigste teknologitrendene fremover. Lurer du på hva teknologien kan tilføre helsesektoren - les whitepaperet vårt: Blockchain in Healthcare - Empowering Citizens!

Les mer
Webinar om blokkjede muligheter i helsesektoren

Webinar om blokkjede muligheter i helse

Webinar om blokkjede muligheter i helsesektoren

Les mer
MetaVision Suite - Bli kvitt papirjournalen og få økt pasientsikkerhet!

MetaVision Suite

EVRY tilbyr en markedsledende løsning som sykehus over hele verden benytter for å møte disse utfordringene: MetaVision Suite (MVS).

Les mer
Økt pasientsikkerhet og enklere elektronisk hverdag!

Interaktiv henvisning og rekvisisjon

Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR) er en ny løsning som støtter hele prosessen fra bestilling til svar i helsesektoren.

Les mer
Sikker legemiddelbruk: E-resept

Sikker legemiddelbruk: E-resept

Trygg, enkel og effektiv behandling av reseptpliktige legemidler for pasienten, legen, apoteket og bandasjisten.

Les mer
Mer verdi ut av dine helsedata

Analyse og styring

Mer verdi ut av dine helsedata

Les mer
Mobile løsninger

Mobile løsninger

Mobile løsninger

Les mer
ERP forretningsløsninger

ERP forretningsløsninger

ERP forretningsløsninger

Les mer
Konsulentbistand

Konsulentbistand

Med eHelse-tjenester får du spisskompetanse når du trenger det. EVRYs tjenester realiserer målbare gevinster for deg som kunde.

Les mer
Forvaltning og drift

Forvaltning og drift

Forvaltning og drift

Les mer
Kundenær innovasjon

Kundenær innovasjon

Kundenær innovasjon

Les mer