Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

EVRY har utviklet energimerkesystem

NVE ga EVRY oppdraget med å designe og utvike systemet for energimerking av boliger og yrkesbygg som kreves av EU. EVRY Consulting ble valgt pågrunn av et godt løsningskonsept, erfaring fra ledelse og gjennomføring av utviklingsprosjekter, støttet av bransjekompetanse.


Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Løsningen skal være anvendelig både for vanlige huseiere og eksperter. På bakgrunn av de dataene som bruker legger inn, skal systemet utføre detaljerte energiberegninger som gir grunnlaget for energiattesten.

EVRY har i tett samarbeid med Noregs vassdrags- og energidirektorat og Multiconsult, designet og utviket løsningen. Prosjektet er gjennomført ved bruk av smidig metode og Scrum. 

EVRY har ivaretatt:

 • Løsningsarkitektur
 • Informasjonsarkitektur
 • Grafisk design
 • Systemutvikling
 • Integrasjon
 • Brukertest
 • Prosjekt- og testledelse
 • Scrum Master
 • Forvaltning og videreutvikling

Løsningen baserer seg på applikasjoner fra Microsoft og Microsoft .NET teknologi, primært basert på MS Sharepoint 2007 Excel Services og MS SQL Server 2005

Prosjektet har designet og utviket løsningen gjennom et godt og åpent samarbeid med NVE og Multiconsult, .


Energimerkesystemet er en Web-basert selvbetjeningsløsning med et fleksibelt og brukervennlig grensesnitt. Det støtter ulike brukergruppers kompetansenivå; alt fra boligeiere uten spesiell kunnskap om boligen, til profesjonelle aktører med dyp fagkompetanse og egne beregningssystemer. Dette er en stor styrke som sikrer økt bruk av systemet, og minimale utfordringer for brukeren.

Løsningen er integrert med bygningsregisteret i Matrikkelen hos Kartverket, slik at bruker vil finne sine egne eiendommer. Systemet beregner en energikarakter etter en skala angitt i egne forskrifter og utsteder en energiattest for den enkelte bygning.

 


Energimerkeordningen skal bidra til at flere blir bevisste om gode energiløsninger i eksisterende bygg, og at det bygges flere boliger med høy energistandard. Det er et stort potensial for å redusere samlet energibruk i Norge.

Energimerkesystemet er tilgjengeliggjort som en selvbetjeningsløsning på internett.
Energimerkesystemet har to viktige mål:

 • Klassifisering av en bygnings energibruk (Klasse A, Klasse B, Klasse C…)
 • Gi bygningseieren gode forslag til energitiltak for forbedring av Klassifiseringen

NVE har også engasjert EVRY til forvaltning og videreutvikling av Energimerkesystemet.

 

Relaterte tjenester

IT-rådgivning

IT-rådgivning

Arbeidet med IT-rådgivning retter seg mot ledelsenes styringsmodeller og mot det enkelte initiativs grunnlagsinformasjon.

Les mer
Prosjektleveranse

Prosjektleveranse

For å sikre at prosjektene leverer det som er avtalt i kontrakten, er det avgjørende at de bemannes med korrekt kompetanse.

Les mer
Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

I kompliserte og omfattende prosjekter er det spesielt viktig med kvalitetssikring. Vi har erfaring med slike oppdrag.

Les mer
Content Management

Content Management

Publiseringsløsninger kontrollerer innholdet og din bedrift i alle digitale markedskanaler.

Les mer
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

SharePoint brukes til å strukturere informasjon og håndtere roller i din bedrift.

Les mer
EPiServer

EPiServer

EPiServer er et effektivt verktøy for utvikling av nettsteder - både for eksterne nettverk og intranett.

Les mer
Testledelse

Testledelse

Hva kreves for at dine IT-løsninger skal kunne føre til nytte og lønnsomhet? Svaret er enkelt: Kvalitetssikring, testing og validering.

Les mer