Godkjenn

Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår bruk av cookies.

Les mer om cookies

Bedre prosjektstyring med Unit4

I 2014 bestemte vi oss for å vurdere alternative ERP-løsninger, til tross for at eksisterende løsning kun var benyttet i 5 år, forteller økonomisjef Gro Irene Solberg i NTNU Samfunnsforskning. Kostnaden ved å oppgradere var såpass høy at en reell vurdering av alternativene var nødvendig.Hva var det avgjorde at
det var nødvendig med nytt økonomisystem?

Foruten de nevnte kostnadene, trengte vi et system med bedre integrasjon mellom økonomi, prosjekt og lønn/HR. Den eksisterende løsningen besto av flere applikasjoner og med en integrasjon som ikke fungerte optimalt», fortsetter Gro Irene. Hun forteller videre at det var utfordringer både i forhold til kvalitet på styringsinformasjonen og løsningens brukervennlighet.

Hva var de viktigste kriteriene for valg av ny løsning?

Vi ønsket å unngå integrasjonproblematikk og samtidig få et helhetlig ERP-system som deler felles register, sier Gro Irene. Hun fortsetter: «NTNU Samfunnsforskning lever av eksternt finansierte prosjekter som går over lang tid. Det gir oss en utfordring ved at inntektsføringen må følge prosjektenes fremdrift, uavhengig av når kunden betaler. Til sist skal alt avstemmes og  prosjektene


Hva opplever dere som
UNIT4 Business Worlds (UBW) sin styrke?

Gro Irene tenker seg litt om: «NTNU samfunnsforskning jobber i all hovedsak innenfor prosjekter og prosjektmodulen er klart en av UBWs styrker. At løsningen er et komplett ERP-system er også en fordel for oss. Vi opplever at UBW har en fleksibilitet både med tanke på å innfri de behovene vi hadde skissert i kravspesifikasjonen samtidig som  vi underveis i prosjektet også har kunnet endre og tilpasse løsningen ut fra våre behov. Disse revideringene av løsningen medførte noen tilleggskostnader, men var viktig for oss å få på plass. 

Hvilke forventninger hadde man til den nye løsningen?

Vi hadde høye forventninger til et nytt system. På den ene siden ville vi beholde de positive sidene ved den gamle løsningen for prosjekt og time føring. Samtidig forventet og ønsket vi at løsningen også skulle være bedre integrert med lønn og HR-rapporter, noe vi ikke hadde i den gamle løsning. Vi hadde generelt svært høye krav og forventninger når vi gikk i gang med implementeringsprosjektet, og det er derfor svært gledelig å kunne melde tilbake at løsningen fullt ut løste våre utfordringer. Alle prosesser er gjennomgått og forenklet. Og vi er også meget godt fornøyd med Webløsningen som sluttbrukerne har fått. Nå kan de bruke enda mer tid på de faglige oppgavene som våre ansatte brenner for», understreker Gro Irene. Ved å fjerne tidstyver i administrasjon og transaksjonshåndtering kan vi ha mer fokus på vår kjernevirksomhet og gi bedre beslutningsstøtte. Dette øker vår konkurransekraft og gir oss mulighet for økt fokus på vår kjernevirksomhet.Gro Iren Solberg, økonomisjef i NTNU Samfunnsforskning med et skarpt blikk på velferdsstaten

Hvilke gevinster opplever
gjennom ny løsning fra Unit4 ?

Gro Irene svarer raskt: «Vi opplever veldig stor effektivisering ved bruk av systemet», og fortsetter: «Gjennom bedre brukergrensesnitt har sluttbrukeren muligheten til å ta ut rapporter på egen hånd. Bedre prosjektstyring gjennom bedre kvalitet gjør at forskerne stoler på de dataene som er lagt inn i systemet. Bedre kvalitet på regn skapet. Vi har redusert faren for feil gjennom at vi har  fått et effektivt system som også krever mindre administrasjon. Fra 2017 vil vi også totalt sett ha en lavere kostnad enn tidligere.


Om NTNU Samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning bygger på stiftelsen Allforsk, som ble etablert i 1987, og har i dag 5 forskningsavdelinger. Sammen med Institutt for samfunnsforskning i Oslo, og noen mindre spesialiserte aktører opplever  de konkurranse om oppdragstildelinger. «For å lykkeser det nødvendig at de ansatte bruker mest tid på faglig oppdatering, samt å skaffe og gjennomføre prosjektene innenfor gitt rammer. Vi føler absolutt at vi har tatt etvlangt steg i riktig retning», avslutter Gro Irene. www.samforsk.no

 

Relaterte tjenester

UNIT4 BUSINESS WORLD (UBW)

Unit4

EVRY tilbyr en komplett ERP-løsning til offentlig og privat sektor basert på Unit4 Business World.

Les mer